اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی

اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی

اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی یک نوع جدید از گردشگری روستایی است که در آن بازدید کنندگان به مدت یک شب یا بیشتر در خانه های روستایی اقامت کرده و زندگی روستایی را تجربه می کنند در این نوع گردشگری بازدید کنندگان خود به کشت و برداشت محصول پرداخته و در فعالیتهای کشاورزی نقش فعال داشته و با فعالیتهای کشاورزی، فرهنگ محلی، غذای سنتی، آداب و رسوم محلی و جشنواره های مختلف محلی آشنا می شوند و علاوه بر آن از طبیعت و امکانات روستایی نیز بهره می برند. و همین امر نیز باعث افزایش درآمد و کسب و کار کشاورزان می شود که منبع در آمدی برای آنها محسوب می شود.

اگروتوریسم  اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی
درگردشگری روستایی ،نخستین کسانی که از این نوع گردشگری منتفع می شوند روستاییان و کشاورزان هستند زیرا توریست ها سرمایه های شهری را به روستاها انتقال می دهند و موجب درآمدزایی روستاییان می شوند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از تک تک موجودات برای جذب توریست استفاده می شود که در این بین کالاها و محصولات کشاورزی و محیط زیبای روستا ازاهمیت ویژه ای برخوردار است . کشور ما نیز با توجه به تنوع اب و هوایی و دارا بودن روستاهای بسیار زیبا با محصولات کشاورزی فراوان ظرفیتهای فراوانی در جذب توریست ویا به عبارتی مقوله گردشگری کشاورزی یا اگروتوریسم دارد .

اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی

بسیاری از کشاورزان و دامداران ،به موجب عواملی مانند تغییرات اقلیمی (و کاهش تولید محصولات کشاورزی) و رقابت جهانی در تلاش بوده تا فعالیت ها و عملیات کشاورزی خود را به منظور اقتصادی و درآمد زایی ماندگار نمایند، بدین منظور روستاییان و کشاورزان دارای مزارع کوچک و کم بازده با بکارگیری یک رویکرد و رهیافت کارآفرینی جدید جهت متنوع سازی فعالیت های کشاورزی و اقتصادی خود فراتر از تولید محصولات کشاورزی و به خصوص در ارتباط با توسعه ی منابع دامداری و زراعت برای گردشگری کشاورزی و همچنین علاقه روبه رشد در بین گردشگران در تجربه کردن فعالیت های مزرعه ای و دامداری، باعث شده تا بخش توریسم روستایی ، اکوتوریسم و اگروتوریسم در صنعت توریسم شکل گیرد.

اگروتوریسم  اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی

اگروتوریسم می تواند در سرتاسر کشورفراگیر شده و روستاییان می توانند انواع فعالیت های کشاورزی و تجربیات با ارزش خود را در معرض بازدید عموم قرار داده کهخود یک روشی جهت تنوع بخشیدن به عملیات کارآفرینان کشاورزی بوده و افزایش درآمد و درآمدزایی با تولید و عرضه یمستقیم محصولات کشاورزی را به دنبال دارد و این استراتژی ها می تواند یک مزیت رقابتی برای بعضی تولیدکنندگان در بازارامروز را بهمراه داشته باشد.

درآمد و ارزش نیز می تواند با تولید محصولات مختلف کشاورزی محلی مانند تولید و فراوری ،بستهبندی و عرضه ی مستقیم محصولاتی همچون عسل،مربا،پنیر،رب گوجه فرنگی و غیره اضافه گردد و همچنین ارزش افزوده نیز بافراهم کردن خدمات یا تجربیات با یک محصول خاص یا نحوه ی تولید مانند فروش مستقیم ، انتخاب و چیدن میوه توسط خودگردشگران ،بازارهای کشاورزان و بر پا کردن بازارهای کنار مزرعه ای و جاده ای به دست آید.کشاورزان نیز می توانند با ایجادشرایط جهت گردشگری و تفریح گردشگران در فضای باز مزرعه و ایجاد فرصت آموزش به گردشگران علاقمند به یادگیری اصول کشاورزی به صورت عملی و کاربردی ،فعالیت اقتصادی خود را گسترده تر سازند.
اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی هر فعالیت درآمدزایی که توریست ها را با کارکردن بر روی مزرعه یا فعالیت دامداری به منظور لذت بردن و آموزش آنها و تفسیر طبیعی ،فرهنگی،تاریخی وزیست محیطی دارایی های روستا و اراضی روستایی هدایت می کند ،شامل می شود.
کشاورزان نیز می توانند شرایطی را در مزرعه خود فراهم کنند تا برای گردشگران اقامت شبانه ، پذیرایی با صبحانه ، غذا دادن به دام های اهلی برای افراد به ویژه کودکان ،اسب سواری و تعامل مسقیم گردشگران با مزرعه و بسیاری از فعالیت های کشاورزی بوجود آید . با نهادینه نمودن و گسترش این بخش از صنعت توریسم در مناطق روستایی کشور با توجه به اینکه کشورمان دارای ظرفیت های زیادی در این خصوص می باشد،خود رهیافتی موثر در پایدار کردن تولید و درآمد اثتصادی کشاورزان به ویژه کشاورزانی با مالکیت مزارع کوچک و به دنبال آن توسعه ی روستایی می باشد.

اگروتوریسم  اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی

جایگاه ایران در گردشگری کشاورزی

وجود چشم انداز های مختلف از کاشت محصولات کشاورزی در مکان های مختلف کشور و نیز وجود گیاهان خاص نواحی اقلیمی مشخص، یکی از قابلیت های گردشگری کشاورزی در ایران به شمار می آید.

کاشت برخی محصولات ویژه در نواحی جغرافیایی مشخص (مثل زعفران در خراسان)، چشم انداز باغ ها در شاهراه اصلی شمال کشور استفاده از ابزارها و کشت سنی در نواحی روستایی حاشیه کویر و نظایر آن، جاذبه هایی هستند که هر یک قابلیت گردشگرپذیری بالایی دارند (جوان و سقایی، ۱۳۸۳). برخی صاحب نظران کاشان را تنها شهری می دانند که در فصل گلاب گیری توانسته است از گردشگری کشاورزی استفاده لازم را ببرد (معصوم زاده زواره و همکاران، ۱۳۹۲). با این وجود، در بسیاری از نقاط کشور قابلیت های دست نخورده ای از گردشگری کشاورزی وجود دارد که باید مورد شناسایی، ترویج و حمایت قرار گیرند.

نمونه بارز این مسئله قابلیت های زعفران برای جذب گردشگر میباشد که در ادامه به آن پرداخته شده و راهکارهای توسعه صنعت اگرو توریسم در مناطق کاشت زعفران و مزایای حاصل از آن مورد بحث قرار گرفته است.

اگروتوریسم  اگرو توریسم یا گردشگری کشاورزی