۲۲ هزار زائر امسال از �رودگاه امام(ره) به حج تمتع اعزام می‌شوند

۲۲ هزار زائر امسال از �رودگاه امام(ره) به حج تمتع اعزام می‌شوند

مسئول عملیات حج شرکت �رودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گ�ت: در پروازهای حج تمتع امسال، ۲۲ هزار و ۷۱۶ زائر از �رودگاه امام خمینی (ره) به حج تمتع می روند.

۲۲ هزار زائر امسال از �رودگاه امام(ره) به حج تمتع اعزام می‌شوند

مسئول عملیات حج شرکت �رودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گ�ت: در پروازهای حج تمتع امسال، ۲۲ هزار و ۷۱۶ زائر از �رودگاه امام خمینی (ره) به حج تمتع می روند.

۲۲ هزار زائر امسال از �رودگاه امام(ره) به حج تمتع اعزام می‌شوند