طعنه سنگین مدافع پدیده به ” تراکتوری ها “

طعنه سنگین مدافع پدیده به ” تراکتوری ها “مدافع جوان [...]

اتفاقی که سرمربی ” استقلال ” را شوکه کرد

اتفاقی که سرمربی ” استقلال ” را شوکه کردبرخی [...]

ستاره محبوب هواداران برای این که جام جهانی را از دست ندهد از ” استقلال ” جدا می شود !

ستاره محبوب هواداران برای این که جام جهانی را از دست ندهد از ” استقلال ” جدا می شود [...]

ستاره ای که ” علیمنصور ” دور آن خط ” قرمز ” کشید خیال هواداران ” استقلال ” را راحت کرد !

ستاره ای که ” علیمنصور ” دور آن خط ” قرمز ” کشید خیال هواداران ” استقلال ” را راحت کرد [...]

میلیاردر ” پرسپولیسی ” از افشاگری اش پشیمان شد ؛ آقای فردوسی پور ! لطفا صحبتهای من را پخش نکن !

میلیاردر ” پرسپولیسی ” از افشاگری اش پشیمان شد ؛ آقای فردوسی پور ! لطفا صحبتهای من را [...]

ادعای ” فرشاد پیوس ” در مورد ” پرسپولیس “

ادعای ” فرشاد پیوس ” در مورد ” پرسپولیس “پیشکسوت [...]

جدیدترین خبر در مورد مهاجم خارجی مورد نظر ” شفر ” برای ” استقلال “

جدیدترین خبر در مورد مهاجم خارجی مورد نظر ” شفر ” برای ” استقلال [...]

گزینه های مهم ” استقلال ” برای حضور در خط آتش ؛ لطفا گران نخرید!

گزینه های مهم ” استقلال ” برای حضور در خط آتش ؛ لطفا گران [...]

اساسی ترین اولویت ” پرسپولیس ”چیست؟

اساسی ترین اولویت ” پرسپولیس ”چیست؟حفظ سرمربی [...]

بمب خبری بزرگ ” پرسپولیس ” در آستانه انفجار

بمب خبری بزرگ ” پرسپولیس ” در آستانه انفجارسرپرست [...]