/۷۰۰۰

جابجایی زائران اربعین با تمام ناوگان حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای /۷۰۰۰ اتوبوس در پایانه‌های مرزی

جابجایی زائران اربعین با تمام ناوگان حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای /۷۰۰۰ اتوبوس در [...]