گردشگری

کرمان میزبان فعالان گردشگری 12 کشور جهان

کرمان میزبان فعالان گردشگری 12 کشور جهاننایب رئیس [...]

امیدواری به بهبود وضعیت راهنماها در دوره معاونت جدید گردشگری

امیدواری به بهبود وضعیت راهنماها در دوره معاونت جدید [...]

چین چه کار کرد که صنعت گردشگری اش به رشد اقتصادی پایدار رسید؟ /تصاویر

چین چه کار کرد که صنعت گردشگری اش به رشد اقتصادی پایدار رسید؟ [...]

روستاها؛ گنجینه های گردشگری

روستاها؛ گنجینه های گردشگریروستا گردی شکل [...]

شهردار جدید تهران به مسائل گردشگری اشراف دارد

شهردار جدید تهران به مسائل گردشگری اشراف داردعضو ناظر [...]

فرصتی برای انعکاس جهانی برندهای گردشگری ایران

فرصتی برای انعکاس جهانی برندهای گردشگری ایرانبرگزاری [...]

رویدادهای بین‌المللی گردشگری انرژی مضاعفی به صنعت توریسم ایران تزریق کرده است

رویدادهای بین‌المللی گردشگری انرژی مضاعفی به صنعت توریسم ایران تزریق کرده [...]

مشاوره با سازمان جهانی گردشگری در خصوص ایجاد حساب‌های اقماری و تدوین برنامه جامع

مشاوره با سازمان جهانی گردشگری در خصوص ایجاد حساب‌های اقماری و تدوین برنامه [...]

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: باید برای حفاظت از غارعلیصدر تلاش شود

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: باید برای حفاظت از غارعلیصدر تلاش [...]

گردشگری دریایی ایران به دنبال منافع مشترک با کشورهای دیگر

گردشگری دریایی ایران به دنبال منافع مشترک با کشورهای دیگرمعاون [...]