:صومعه

باور کنید اینجا گیلان و «صومعه سرا»ست/عکس

باور کنید اینجا گیلان و «صومعه سرا»ست/عکساینجا تالاب [...]

متئورا :صومعه ای بنا شده در آسمان /تصاویر

متئورا :صومعه ای بنا شده در آسمان /تصاویرهستی [...]