«تبریز‌2018»

فروش 1/1میلیارد تومانی در نمایشگاه صنایع‌دستی «تبریز2018»

فروش 1/1میلیارد تومانی در نمایشگاه صنایع‌دستی «تبریز2018»مدیرکل [...]

آیین پیشواز رویداد «تبریز‌2018» برگزار می‌شود

آیین پیشواز رویداد «تبریز‌2018» برگزار می‌شوددبیر ستاد [...]