«ای.تی.آر»

انعقاد قرارداد ایران ایر برای خرید 20 فروند هواپیما با «ای.تی.آر» ایتالیا

شرکت هواپیمایی جمهوری [...]