8صبح در سرتاسرجهان! /تصاویر

8صبح در سرتاسرجهان! /تصاویر

تا به حال یک صبح این شکلی داشته اید؟ در حال آماده شدن قهوه یا چای را روی لباستان ریخته و یا از وسیله نقلیه عمومی جا مانده اید و  دهها مشکل دیگر؟

به گزارش تحقیقات نشان می دهد که هرطوری که روزتان را آغاز می کنید می تواند بر ادامه روند بقیه روزتان اثر بگذارد.

اما این اتفاق های کوچک و در ظاهر بی اهمیت می تواند بر تمام رویدادهای یک روز تاثیر گذار باشد.

کارکنان با خلق و خوی بد در یک روز کاری به تماسهای کمتری جواب می دهند، از دقایق بیشتری برای استراحت و کار نکردن استفاده می کنند و ده درصد از کارایی آنها را کاهش می دهد.

آغاز یک روز با احساسات مثبت منجر به حس خوب در کوتاه و بلند مدت می شود.

خواب کافی ، گوش دادن به موسیقی الهام بخش ، نوشیدن چای یا قهوه تازه ، کمی ورزش ، مراقبه و سپاسگزاری از خداوند چند نکته مهم برای آغاز یک روز عالی هستند.

«پاسکال من آرتز» عکاس بلژیکی است که در سفر به آسیا ،آفریقا ،آمریکای لاتین و خاورمیانه از حالتهای اولیه صبح زود مردن عکاسی کرده است.

این پروژه «8 صبح در سرتاسرجهان» نام دارد.

The post appeared first on .

8صبح در سرتاسرجهان! /تصاویر

تا به حال یک صبح این شکلی داشته اید؟ در حال آماده شدن قهوه یا چای را روی لباستان ریخته و یا از وسیله نقلیه عمومی جا مانده اید و  دهها مشکل دیگر؟

به گزارش تحقیقات نشان می دهد که هرطوری که روزتان را آغاز می کنید می تواند بر ادامه روند بقیه روزتان اثر بگذارد.

اما این اتفاق های کوچک و در ظاهر بی اهمیت می تواند بر تمام رویدادهای یک روز تاثیر گذار باشد.

کارکنان با خلق و خوی بد در یک روز کاری به تماسهای کمتری جواب می دهند، از دقایق بیشتری برای استراحت و کار نکردن استفاده می کنند و ده درصد از کارایی آنها را کاهش می دهد.

آغاز یک روز با احساسات مثبت منجر به حس خوب در کوتاه و بلند مدت می شود.

خواب کافی ، گوش دادن به موسیقی الهام بخش ، نوشیدن چای یا قهوه تازه ، کمی ورزش ، مراقبه و سپاسگزاری از خداوند چند نکته مهم برای آغاز یک روز عالی هستند.

«پاسکال من آرتز» عکاس بلژیکی است که در سفر به آسیا ،آفریقا ،آمریکای لاتین و خاورمیانه از حالتهای اولیه صبح زود مردن عکاسی کرده است.

این پروژه «8 صبح در سرتاسرجهان» نام دارد.

The post appeared first on .

8صبح در سرتاسرجهان! /تصاویر