عکس: دریاچه نمک ” امرالد”

عکس: دریاچه نمک ” امرالد”

توریسم آنلاین: نمایی از دریاچه نمک ” امرالد ” در شمال غرب کشور چین
 

عکس: دریاچه نمک ” امرالد”

توریسم آنلاین: نمایی از دریاچه نمک ” امرالد ” در شمال غرب کشور چین
 

عکس: دریاچه نمک ” امرالد”