۱۰ قلم اشیای تاریخی در مازندران کشف شد

۱۰ قلم اشیای تاریخی در مازندران کشف شد

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از دستگیری پنج حفار غیر مجاز و کشف 10 قلم شی باستانی و تاریخی در منطقه بهشهر خبر داد.

این اشیا شامل 9 قلم شی مربوط به عصر تاریخی و یک قلم شی متعلق به دوره اسلامی است.
بر اساس این گزارش، حفاران غیر مجاز پس از دستگیری به مراجع قضایی برای انجام مراحل قانونی تحویل شدند.
در این گزارش آمده است: اصالت اشیای تاریخی نیز توسط کارشناسان تایید شده و مربوط به دوره سوم عصر آهن تا دوره اسلامی است.

این اشیای تاریخی و فرهنگی شامل کاسه برنجی، جام نقره ای، کمربند مفرغی و اشیای مفرغی است.
گفتنی است که منظور از عصر آهن (Iron Age) یکی از دوره‌های زندگی بشر و در ایران همزمان با 3800 سال تا 2700 سال پیش است.
میراث فرهنگی مازندران به علت تاریخی و باستانی بودن این اشیا آنها را غیر قابل ارزش گذاری مادی عنوان کرد و اعلام کرد: با توجه به اینکه آثار و اشیای تاریخی کشف شده بخشی از هویت فرهنگی و ملی است هرگونه قیمت گذاری در این خصوص بی اعتبار می باشد.
لازم به ذکر است که بر اساس آخرین گزارش یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران امسال حدود 30 باند حفاری در استان منهدم و اعضای ان دستگیر شدند.
سال گذشته نیز، 62 باند حفاری و قاچاق اشیای باستانی و تاریخی با 247 عضو در استان مازندران کشف و اعضای ان دستگیر شدند.

The post appeared first on .

۱۰ قلم اشیای تاریخی در مازندران کشف شد

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از دستگیری پنج حفار غیر مجاز و کشف 10 قلم شی باستانی و تاریخی در منطقه بهشهر خبر داد.

این اشیا شامل 9 قلم شی مربوط به عصر تاریخی و یک قلم شی متعلق به دوره اسلامی است.
بر اساس این گزارش، حفاران غیر مجاز پس از دستگیری به مراجع قضایی برای انجام مراحل قانونی تحویل شدند.
در این گزارش آمده است: اصالت اشیای تاریخی نیز توسط کارشناسان تایید شده و مربوط به دوره سوم عصر آهن تا دوره اسلامی است.

این اشیای تاریخی و فرهنگی شامل کاسه برنجی، جام نقره ای، کمربند مفرغی و اشیای مفرغی است.
گفتنی است که منظور از عصر آهن (Iron Age) یکی از دوره‌های زندگی بشر و در ایران همزمان با 3800 سال تا 2700 سال پیش است.
میراث فرهنگی مازندران به علت تاریخی و باستانی بودن این اشیا آنها را غیر قابل ارزش گذاری مادی عنوان کرد و اعلام کرد: با توجه به اینکه آثار و اشیای تاریخی کشف شده بخشی از هویت فرهنگی و ملی است هرگونه قیمت گذاری در این خصوص بی اعتبار می باشد.
لازم به ذکر است که بر اساس آخرین گزارش یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران امسال حدود 30 باند حفاری در استان منهدم و اعضای ان دستگیر شدند.
سال گذشته نیز، 62 باند حفاری و قاچاق اشیای باستانی و تاریخی با 247 عضو در استان مازندران کشف و اعضای ان دستگیر شدند.

The post appeared first on .

۱۰ قلم اشیای تاریخی در مازندران کشف شد