یک گاو متفاوت…!/عکس

یک گاو متفاوت…!/عکس

توریسم آنلاین: مجسمه فلزی گاو که توسط «ریدوان سویم» و 12 نفر از همکارانش در 15 روز ساخته است.

The post appeared first on .

یک گاو متفاوت…!/عکس

توریسم آنلاین: مجسمه فلزی گاو که توسط «ریدوان سویم» و 12 نفر از همکارانش در 15 روز ساخته است.

The post appeared first on .

یک گاو متفاوت…!/عکس