یک سال جهانگردی دنیا به نام طبیعت‌گردی نامگذاری می‌شود/رسیدن به آمار ۲ هزار بوم‌گردی در ایران

یک سال جهانگردی دنیا به نام طبیعت‌گردی نامگذاری می‌شود/رسیدن به آمار ۲ هزار بوم‌گردی در ایران

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از افزایش بوم‌گردی‌های ایران به ۲ هزار واحد خبر داد و گفت: دبیر کل سازمان جهانگردی عنوان کرد که طی دو سال آینده یک سال به نام طبیعت‌گردی نامگذاری می‌شود.

خبرگزاری تسنیم: علی‌اصغر مونسان طی بازدید دبیر کل سازمان جهانگردی از مجموعه کاخ گلستان با اشاره به رویداد همدان 2018 و حضور مهمانان 27 کشور جهان اظهار داشت: دبیر کل سازمان جهانگردی نیز به این مناسبت در ایران حضور یافته است تا بتوانند برای توسعه گردشگری کشور کمک کنند.

وی ادامه داد: ایران جزو 10 کشور پرپتانسیل گردشگری دنیا است و ما از سازمان گردشگری درخواست داریم که جاذبه‌های ایران را به دنیا بهتر معرفی کند و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز تلاش خواهد کرد برای توسعه موضوعات مختلف گردشگری با سازمان جهانگردی همکاری بیشتری کند.

مونسان تاکید کرد: مهمترین گردشگری در ایران در حوزه فرهنگی و تاریخی است و خوشبختانه ایران در حوزه اکوتوریسم و طبیعت‌گردی نیز پتانسیل‌های بسیار بالایی دارد که باید هر چه بیشتر به گردشگران جهان معرفی شود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اکوتوریسم و طبیعت‌گردی موضوع جدی سازمان جهانگردی شده است به طوریکه دبیر کل جهانی این سازمان به بنده اعلام کرد که طی دو سال آینده یکی از سال‌ها به نام اکوتوریسم نامگذاری خواهد شد و خوشبختانه کشور ما نیز به دلیل داشته‌های تاریخی و اقوام یک ظرفیت بسیار خوب در حوزه اکوتوریسم دارد.

مونسان خاطر نشان کرد: یکی از بخش‌های اکوتوریسم بحث بوم‌گردی‌ها است که سعی خواهیم کرد که به سمت افزایش 2 هزار بوم‌گردی در کشور پیش برویم که توسعه بوم‌گردی در ایران باعث توسعه اشتغال و رشد روستاها خواهد شد و از سازمان جهانگردی درخواست داریم تا در این زمینه مشاوره‌های خوبی به ما ارائه دهد تا با استانداردهای جهانی این کار را پیش ببریم.

The post appeared first on .

یک سال جهانگردی دنیا به نام طبیعت‌گردی نامگذاری می‌شود/رسیدن به آمار ۲ هزار بوم‌گردی در ایران

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از افزایش بوم‌گردی‌های ایران به ۲ هزار واحد خبر داد و گفت: دبیر کل سازمان جهانگردی عنوان کرد که طی دو سال آینده یک سال به نام طبیعت‌گردی نامگذاری می‌شود.

خبرگزاری تسنیم: علی‌اصغر مونسان طی بازدید دبیر کل سازمان جهانگردی از مجموعه کاخ گلستان با اشاره به رویداد همدان 2018 و حضور مهمانان 27 کشور جهان اظهار داشت: دبیر کل سازمان جهانگردی نیز به این مناسبت در ایران حضور یافته است تا بتوانند برای توسعه گردشگری کشور کمک کنند.

وی ادامه داد: ایران جزو 10 کشور پرپتانسیل گردشگری دنیا است و ما از سازمان گردشگری درخواست داریم که جاذبه‌های ایران را به دنیا بهتر معرفی کند و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز تلاش خواهد کرد برای توسعه موضوعات مختلف گردشگری با سازمان جهانگردی همکاری بیشتری کند.

مونسان تاکید کرد: مهمترین گردشگری در ایران در حوزه فرهنگی و تاریخی است و خوشبختانه ایران در حوزه اکوتوریسم و طبیعت‌گردی نیز پتانسیل‌های بسیار بالایی دارد که باید هر چه بیشتر به گردشگران جهان معرفی شود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اکوتوریسم و طبیعت‌گردی موضوع جدی سازمان جهانگردی شده است به طوریکه دبیر کل جهانی این سازمان به بنده اعلام کرد که طی دو سال آینده یکی از سال‌ها به نام اکوتوریسم نامگذاری خواهد شد و خوشبختانه کشور ما نیز به دلیل داشته‌های تاریخی و اقوام یک ظرفیت بسیار خوب در حوزه اکوتوریسم دارد.

مونسان خاطر نشان کرد: یکی از بخش‌های اکوتوریسم بحث بوم‌گردی‌ها است که سعی خواهیم کرد که به سمت افزایش 2 هزار بوم‌گردی در کشور پیش برویم که توسعه بوم‌گردی در ایران باعث توسعه اشتغال و رشد روستاها خواهد شد و از سازمان جهانگردی درخواست داریم تا در این زمینه مشاوره‌های خوبی به ما ارائه دهد تا با استانداردهای جهانی این کار را پیش ببریم.

The post appeared first on .

یک سال جهانگردی دنیا به نام طبیعت‌گردی نامگذاری می‌شود/رسیدن به آمار ۲ هزار بوم‌گردی در ایران