یک سازه متفاوت بر روی رودخانه هیلزبورو فلوریدا /تصاویر

یک سازه متفاوت بر روی رودخانه هیلزبورو فلوریدا /تصاویر

سازه های هنری شهری(اِلِمان شهری) اغلب برای زیباسازی شهر در گوشه و کنار ساخته و نصب می شوند و گاهی اوقات هم تبدیل به نماد می شوند.

به گزارش ،گاهی اوقات این سازه ها دارای یک پیام فرهنگی هستند و یا سمبل یک مشخصه بومی می شوند.

«مارک فورنز» یک سازه آلومینیومی مارپیچی سبز رنگ بر روی رودخانه هیلزبورو فلوریدا اجرا کرده است.

این سازه الهام گرفته از درختان بومی کرنا (مانگرو) است و شاخه های سبز آن تقلیدی از ریشه های درهم و برهم این درخت است.

آثار دیگری از این هنرمند به همین سبک در نقاط مختلف دنیا اجرا شدند.

The post appeared first on .

یک سازه متفاوت بر روی رودخانه هیلزبورو فلوریدا /تصاویر

سازه های هنری شهری(اِلِمان شهری) اغلب برای زیباسازی شهر در گوشه و کنار ساخته و نصب می شوند و گاهی اوقات هم تبدیل به نماد می شوند.

به گزارش ،گاهی اوقات این سازه ها دارای یک پیام فرهنگی هستند و یا سمبل یک مشخصه بومی می شوند.

«مارک فورنز» یک سازه آلومینیومی مارپیچی سبز رنگ بر روی رودخانه هیلزبورو فلوریدا اجرا کرده است.

این سازه الهام گرفته از درختان بومی کرنا (مانگرو) است و شاخه های سبز آن تقلیدی از ریشه های درهم و برهم این درخت است.

آثار دیگری از این هنرمند به همین سبک در نقاط مختلف دنیا اجرا شدند.

The post appeared first on .

یک سازه متفاوت بر روی رودخانه هیلزبورو فلوریدا /تصاویر