یک رویداد استثنایی در فوتبال ایران!

یک رویداد استثنایی در فوتبال ایران!

از این رویداد چند روزی گذشته اما چون فکر کردم یک رویداد استثنایی است امروز سراغش رفتم.

احتمالا که نه، حتما فقط در فوتبال ما اتفاق می افتد مثلا ابتدای فصل بازیکنی –که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را در کارنامه اش دارد-به تیمی می رود و پس از چند روز تمرین سرمربی او را نمی پسندد،اما هنوز بازی ها به هفته دهم نرسیده به دلیل نتایج مورد نظر مدیران باشگاه،سرمربی مورد نظر از کار برکنار می شود و همان بازیکنی که نپسندیده بود جایش را می گیرد؛یعنی می شود سرمربی تیم!
شبیه همین اتفاقی که برای اکسین البرز و فراز کمالوند و محمد نصرتی افتاد!

The post appeared first on .

یک رویداد استثنایی در فوتبال ایران!

از این رویداد چند روزی گذشته اما چون فکر کردم یک رویداد استثنایی است امروز سراغش رفتم.

احتمالا که نه، حتما فقط در فوتبال ما اتفاق می افتد مثلا ابتدای فصل بازیکنی –که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را در کارنامه اش دارد-به تیمی می رود و پس از چند روز تمرین سرمربی او را نمی پسندد،اما هنوز بازی ها به هفته دهم نرسیده به دلیل نتایج مورد نظر مدیران باشگاه،سرمربی مورد نظر از کار برکنار می شود و همان بازیکنی که نپسندیده بود جایش را می گیرد؛یعنی می شود سرمربی تیم!
شبیه همین اتفاقی که برای اکسین البرز و فراز کمالوند و محمد نصرتی افتاد!

The post appeared first on .

یک رویداد استثنایی در فوتبال ایران!