یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری ایران و ژاپن به زودی نهایی می‌شود

یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری ایران و ژاپن به زودی نهایی می‌شود

سفیر کشورمان در ژاپن با هیروشی تاباتا، کمیسیونر آژانس گردشگری ژاپن دیدار و در مورد زمینه‌های همکاری دو کشور در صنعت گردشگری، تعاملات دوستانه، فرهنگی و برنامه‌های ویژه سالگرد نودمین سال برقراری روابط دو کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

ایسنا: مرتضی رحمانی موحد سوالی را درباره امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری بین دو کشور مطرح کرد که تاباتا کمیسیونر آژانس گردشگری ژاپن در پاسخ، با ابراز امیدواری جهت توسعه روابط دو کشور در همه زمینه‌ها گفت: موضوع یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری ایران و ژاپن در دستور کار آژانس گردشگری ژاپن قرار دارد و به زودی آن را نهایی می‌کنیم.

تاباتاهمچنین ضمن ابراز خوشحالی از سمینار گردشگری «مقصد: ایران»، که قرار است دوم آبان ماه سال جاری در سفارت کشورمان در توکیو برگزار شود، بر اهمیت این اقدامات در توسعه گردشگری دو کشور تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نودمین سال برقراری روابط دو کشور در سال 1398 ( 2019)، برای دیدار از ایران ابراز علاقه کرد و توضیحاتی را در مورد اقدامات انجام شده در ژاپن برای آسایش و راحتی گردشگران مسلمان، از جمله غذای حلال ارائه کرد.

رحمانی موحد سفیر کشورمان در توکیو نیز با قدردانی از پیگیری‌های صورت گرفته توسط آژانس گردشگری ژاپن، برای امضای یادداشت تفاهم همکاری گردشگری دو کشور در توکیو یا تهران اعلام آمادگی کرد.

این دیپلمات کشورمان همچنین با بیان این که بخشی از جاذبه گردشگری ایران نیازمند توسعه و زیرساخت است، خطاب به کمیسیونر گردشگری ژاپن گفت: از جنابعالی به‌عنوان مدیر موفق در زمینه توسعه و زیر ساخت گردشگری برای سفر به ایران دعوت می‌کنم و امیدوارم در سفر به ایران، از تجارب شما در این زمینه استفاده کنیم.

گفتنی است، کمیسیونر گردشگری ژاپن، ریاست آژانس گردشگری این کشور را برعهده دارد که زیر نظر وزرارت زمین، زیرساخت، گردشگری و حمل ونقل فعالیت می‌کند. مسئولیت آن هم با آژانس سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص راهبرد توسعه گردشگری ژاپن است و هماهنگی‌های بین دستگاه‌های دولتی و نیز بخش خصوصی فعال را نیز برعهده دارد

The post appeared first on .

یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری ایران و ژاپن به زودی نهایی می‌شود

سفیر کشورمان در ژاپن با هیروشی تاباتا، کمیسیونر آژانس گردشگری ژاپن دیدار و در مورد زمینه‌های همکاری دو کشور در صنعت گردشگری، تعاملات دوستانه، فرهنگی و برنامه‌های ویژه سالگرد نودمین سال برقراری روابط دو کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

ایسنا: مرتضی رحمانی موحد سوالی را درباره امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری بین دو کشور مطرح کرد که تاباتا کمیسیونر آژانس گردشگری ژاپن در پاسخ، با ابراز امیدواری جهت توسعه روابط دو کشور در همه زمینه‌ها گفت: موضوع یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری ایران و ژاپن در دستور کار آژانس گردشگری ژاپن قرار دارد و به زودی آن را نهایی می‌کنیم.

تاباتاهمچنین ضمن ابراز خوشحالی از سمینار گردشگری «مقصد: ایران»، که قرار است دوم آبان ماه سال جاری در سفارت کشورمان در توکیو برگزار شود، بر اهمیت این اقدامات در توسعه گردشگری دو کشور تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نودمین سال برقراری روابط دو کشور در سال 1398 ( 2019)، برای دیدار از ایران ابراز علاقه کرد و توضیحاتی را در مورد اقدامات انجام شده در ژاپن برای آسایش و راحتی گردشگران مسلمان، از جمله غذای حلال ارائه کرد.

رحمانی موحد سفیر کشورمان در توکیو نیز با قدردانی از پیگیری‌های صورت گرفته توسط آژانس گردشگری ژاپن، برای امضای یادداشت تفاهم همکاری گردشگری دو کشور در توکیو یا تهران اعلام آمادگی کرد.

این دیپلمات کشورمان همچنین با بیان این که بخشی از جاذبه گردشگری ایران نیازمند توسعه و زیرساخت است، خطاب به کمیسیونر گردشگری ژاپن گفت: از جنابعالی به‌عنوان مدیر موفق در زمینه توسعه و زیر ساخت گردشگری برای سفر به ایران دعوت می‌کنم و امیدوارم در سفر به ایران، از تجارب شما در این زمینه استفاده کنیم.

گفتنی است، کمیسیونر گردشگری ژاپن، ریاست آژانس گردشگری این کشور را برعهده دارد که زیر نظر وزرارت زمین، زیرساخت، گردشگری و حمل ونقل فعالیت می‌کند. مسئولیت آن هم با آژانس سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص راهبرد توسعه گردشگری ژاپن است و هماهنگی‌های بین دستگاه‌های دولتی و نیز بخش خصوصی فعال را نیز برعهده دارد

The post appeared first on .

یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری ایران و ژاپن به زودی نهایی می‌شود