گفتگوی جام‌جم با مدافع حرمی که دابسمش بهنام بانی اش معروف شد

گفتگوی جام‌جم با مدافع حرمی که دابسمش بهنام بانی اش معروف شد

مسعود مقتدر همان مدافع حرمی است که دابسمشش با صدای بهنام بانی حسابی در فضای مجازی ترکاند.

به گزارش«توریسم آنلاین» او در گفت و گو با روزنامه جام جم گفته:میخواستم با این فیلم این تصور اشتباه را که ما بسیجی‌ها آدم‌های دگم و خشک و خشنی هستیم کمی عوض کند؛ می‌خواستم بگویم ما جزو مردمیم، آدم آهنی نیستیم.

The post appeared first on .

گفتگوی جام‌جم با مدافع حرمی که دابسمش بهنام بانی اش معروف شد

مسعود مقتدر همان مدافع حرمی است که دابسمشش با صدای بهنام بانی حسابی در فضای مجازی ترکاند.

به گزارش«توریسم آنلاین» او در گفت و گو با روزنامه جام جم گفته:میخواستم با این فیلم این تصور اشتباه را که ما بسیجی‌ها آدم‌های دگم و خشک و خشنی هستیم کمی عوض کند؛ می‌خواستم بگویم ما جزو مردمیم، آدم آهنی نیستیم.

The post appeared first on .

گفتگوی جام‌جم با مدافع حرمی که دابسمش بهنام بانی اش معروف شد