گزارش ویژه/با هم‌اتاقی‌های پرسپولیس بیشتر آشنا شوید

گزارش ویژه/با هم‌اتاقی‌های پرسپولیس بیشتر آشنا شوید

پیش از بازی ذوب‌آهن و پرسپولیس، محسن مسلمان عکسی سلفی از خودش و مهدی طارمی منتشر کرد که نشان می‌داد این دو ستاره سرخپوش در هتل عباسی (محل اقامت پرسپولیسی‌ها) هم‌اتاق هستند.
به گزارش روزنامه خبرورزشی، شاید با دیدن این عکس…

گزارش ویژه/با هم‌اتاقی‌های پرسپولیس بیشتر آشنا شوید

پیش از بازی ذوب‌آهن و پرسپولیس، محسن مسلمان عکسی سلفی از خودش و مهدی طارمی منتشر کرد که نشان می‌داد این دو ستاره سرخپوش در هتل عباسی (محل اقامت پرسپولیسی‌ها) هم‌اتاق هستند.
به گزارش روزنامه خبرورزشی، شاید با دیدن این عکس…

گزارش ویژه/با هم‌اتاقی‌های پرسپولیس بیشتر آشنا شوید