گزارش هواشناسی(۷ بهمن ۹۴)گسترش بارندگی ها

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد هوا سردتر خواهد شد.بارندگی ها همچنان ادامه خواهد داشت و اغلب استانهای کشور شاهد بارندگی خواهد بود.
به گزارش “توریسم آنلاین” در ادامه به گزارش کارشناس سازمان هواشناسی کشور توجه…

cars

نخبگان