گزارش جنگل‌های هیرکانی به یونسکو می‌رود

گزارش جنگل‌های هیرکانی به یونسکو می‌رود

ارزیابان یونسکو پس از ۹ روز بازدید از مناطق مختلف جنگل‌های هیرکانی در ایران، گزارش خود را درباره این پرونده میراث جهانی، سال آینده به یونسکو می‌دهند.

مهر: فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی گفت: دو نفر از ارزیابان کمیته میراث جهانی یونسکو به مدت ۹ روز از ۱۵ محدوده مختلف جنگل‌های هیرکانی بازدید کردند. در این بازدید کارشناسان و معاون میراث فرهنگی نیز همراهشان بودند.

وی ادامه داد: قرار است پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی سال آینده در چهل و سومین دوره کمیته میراث جهانی یونسکو که شهر باکو کشور آذربایجان برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد و کارشناسان یونسکو ارزیابی خود را در آن کمیته پیرو بازدیدی که از جنگل‌های هیرکانی داشتند، ارائه ‌کنند.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی افزود: پس از گفتگو درباره این پرونده جهانی، مشخص می‌شود که آیا یونسکو می‌پذیرد که این پرونده ثبت جهانی شود یا نه.

نظری تصریح کرد: ارزیابان یونسکو به پنج استان خراسان‌شمالی، سمنان، گلستان، مازندران و گیلان رفتند و از ۱۵ محدوده و قسمت از جنگل که در این استان‌ها وجود دارد، دیدن کردند.

وی گفت: نمونه‌ای از پرونده‌های میراث طبیعی جهانی مانند هیرکانی در کشورهای دیگر وجود دارد اما هرکدام از این پرونده‌ها دارای ارزش‌های منحصر به فردی هستند. پیش از این جنگل‌های «بیچ فارست» اروپا که شامل کشورهای مختلف می‌شود، به عنوان میراث طبیعی در فهرست یونسکو ثبت شده بودند.

The post appeared first on .

گزارش جنگل‌های هیرکانی به یونسکو می‌رود

ارزیابان یونسکو پس از ۹ روز بازدید از مناطق مختلف جنگل‌های هیرکانی در ایران، گزارش خود را درباره این پرونده میراث جهانی، سال آینده به یونسکو می‌دهند.

مهر: فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی گفت: دو نفر از ارزیابان کمیته میراث جهانی یونسکو به مدت ۹ روز از ۱۵ محدوده مختلف جنگل‌های هیرکانی بازدید کردند. در این بازدید کارشناسان و معاون میراث فرهنگی نیز همراهشان بودند.

وی ادامه داد: قرار است پرونده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی سال آینده در چهل و سومین دوره کمیته میراث جهانی یونسکو که شهر باکو کشور آذربایجان برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد و کارشناسان یونسکو ارزیابی خود را در آن کمیته پیرو بازدیدی که از جنگل‌های هیرکانی داشتند، ارائه ‌کنند.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی افزود: پس از گفتگو درباره این پرونده جهانی، مشخص می‌شود که آیا یونسکو می‌پذیرد که این پرونده ثبت جهانی شود یا نه.

نظری تصریح کرد: ارزیابان یونسکو به پنج استان خراسان‌شمالی، سمنان، گلستان، مازندران و گیلان رفتند و از ۱۵ محدوده و قسمت از جنگل که در این استان‌ها وجود دارد، دیدن کردند.

وی گفت: نمونه‌ای از پرونده‌های میراث طبیعی جهانی مانند هیرکانی در کشورهای دیگر وجود دارد اما هرکدام از این پرونده‌ها دارای ارزش‌های منحصر به فردی هستند. پیش از این جنگل‌های «بیچ فارست» اروپا که شامل کشورهای مختلف می‌شود، به عنوان میراث طبیعی در فهرست یونسکو ثبت شده بودند.

The post appeared first on .

گزارش جنگل‌های هیرکانی به یونسکو می‌رود