گرامی داشتن خانواده قربانیان پرواز اندونزی/عکس

گرامی داشتن خانواده قربانیان پرواز اندونزی/عکس

توریسم آنلاین:خانواده قربانیان پرواز ۶۱۰ لاین‌ایر که 29 اکتبر در آبهای جزیره جاوه-اندونزی- جان باختند،یاد آنها را گرامی داشتند.

The post appeared first on .

گرامی داشتن خانواده قربانیان پرواز اندونزی/عکس

توریسم آنلاین:خانواده قربانیان پرواز ۶۱۰ لاین‌ایر که 29 اکتبر در آبهای جزیره جاوه-اندونزی- جان باختند،یاد آنها را گرامی داشتند.

The post appeared first on .

گرامی داشتن خانواده قربانیان پرواز اندونزی/عکس