کشف اولین آثار خوارزمشاهی منطقه آذربایجان در گرمی

کشف اولین آثار خوارزمشاهی منطقه آذربایجان در گرمی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از کشف اولین آثار دوره خوارزمشاهی منطقه آذربایجان در گرمی خبر داد.

ایسنا: نادر فلاحی ظهر سه شنبه در خصوص آخرین دستاوردهای کاوش در قلعه آلاجوق گرمی تصریح کرد: در عملیات کاوش این قلعه تاریخی آثاری از دوره خوارزمشاهی کشف شده است.
وی با بیان اینکه پیش از این آثاری از دوره خوارزمشاهی در منطقه آذربایجان مشاهده نشده بود، افزود: با توجه به اینکه جلال الدین خوارزمشاهی در فاصله زمانی سال‌های 624 تا 628 به خوی، اردبیل و مغان سفر کرده است، شواهد و نشانه‌های باستان شناسی نشان می دهد مدتی در قلعه آلاجوق سکونت داشت.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اضافه کرد: اینکه این قلعه توسط خوارزمشاهیان احداث شده و یا حضور آن‌ها صرفا سکونت در مدتی چند ساله بوده در حال مطالعه و بررسی است.
به گفته فلاحی در پی کاوش در قلعه آلاجوق گرمی تاسیسات استحکامی، برج‌های دفاعی، آب انبار و فضاهای مسکونی از جمله مطبخ و اتاق خواب نیز کشف شده است.
او اضافه کرد: همچنین در عملیات کاوش بقایای پل آلاجوق که قلعه آلاجوق را به دره رود متصل می کند و گورستان کشف شده و آثاری که احتمال داده می شود، بیانگر بقایای یک کاروان سرا است، کشف شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه آثار کشف شده به قرن چهار، دوره سلجوقی، خوارزمشاهی و ایلخانی مرتبط است، اضافه کرد: کاوش ها تا 10 آذرماه ادامه دارد.

The post appeared first on .

کشف اولین آثار خوارزمشاهی منطقه آذربایجان در گرمی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از کشف اولین آثار دوره خوارزمشاهی منطقه آذربایجان در گرمی خبر داد.

ایسنا: نادر فلاحی ظهر سه شنبه در خصوص آخرین دستاوردهای کاوش در قلعه آلاجوق گرمی تصریح کرد: در عملیات کاوش این قلعه تاریخی آثاری از دوره خوارزمشاهی کشف شده است.
وی با بیان اینکه پیش از این آثاری از دوره خوارزمشاهی در منطقه آذربایجان مشاهده نشده بود، افزود: با توجه به اینکه جلال الدین خوارزمشاهی در فاصله زمانی سال‌های 624 تا 628 به خوی، اردبیل و مغان سفر کرده است، شواهد و نشانه‌های باستان شناسی نشان می دهد مدتی در قلعه آلاجوق سکونت داشت.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اضافه کرد: اینکه این قلعه توسط خوارزمشاهیان احداث شده و یا حضور آن‌ها صرفا سکونت در مدتی چند ساله بوده در حال مطالعه و بررسی است.
به گفته فلاحی در پی کاوش در قلعه آلاجوق گرمی تاسیسات استحکامی، برج‌های دفاعی، آب انبار و فضاهای مسکونی از جمله مطبخ و اتاق خواب نیز کشف شده است.
او اضافه کرد: همچنین در عملیات کاوش بقایای پل آلاجوق که قلعه آلاجوق را به دره رود متصل می کند و گورستان کشف شده و آثاری که احتمال داده می شود، بیانگر بقایای یک کاروان سرا است، کشف شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه آثار کشف شده به قرن چهار، دوره سلجوقی، خوارزمشاهی و ایلخانی مرتبط است، اضافه کرد: کاوش ها تا 10 آذرماه ادامه دارد.

The post appeared first on .

کشف اولین آثار خوارزمشاهی منطقه آذربایجان در گرمی