کرمان میزبان فعالان گردشگری 12 کشور جهان

کرمان میزبان فعالان گردشگری 12 کشور جهان

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان از میزبانی این استان از فعالان گردشگری 12 کشور جهان خبر داد.

ایسنا: “مسعود دهقانی” با اشاره به اینکه به دعوت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان 40 نفر از فعالان گردشگری و مدیران تورهای گردشگری 12 کشور جهان به استان کرمان سفر می‌کنند، اظهار کرد: تمامی میهمانان از تاریخ اوایل آذرماه سال جاری به مدت دو روز از بیشتر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان کرمان بازدید می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیشتر مدعوین از کشورهای آمریکای شمالی و اروپا شامل آلمان، هلند، فرانسه، اتریش، مکزیک، روسیه ، برزیل و غیره هستند، افزود: بدون شک با حضور فعالان گردشگری کشورهای مختلف جهان در استان کرمان و آشنایی با آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری این خطه زمینه برای ورود گردشگران خارجی بیشتری فراهم می‌شود.

دهقانی با تاکید بر اینکه در پایان سفر دو روزه مدیران تورهای 12 کشور جهان به استان کرمان نشست های تخصصی برگزار می شود، عنوان کرد: در این نشست ها مدیران استان کرمان و مدیران تورهای گردشگری کشورهای اروپایی و امریکای شمالی به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود با هدف افزایش سطح تعاملات فی مابین خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه استان کرمان دارای 7000 اثر تاریخی شناخته شده، 7000 اثر ثبت ملی و هفت اثر ثبت جهانی است، خاطرنشان کرد: باید با همکاری بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری، زمینه برای حضور گردشگران خارجی از نقاط مختلف جهان فراهم گردد.

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر استان کرمان سهم چندانی از گردشگران خارجی بسیاری از کشورهای دنیا ندارد، تصریح کرد: نبود تبلیغات مناسب و عدم حضور مستمر در نمایشگاه‌های بی‌ المللی گردشگری در سطح جهان از دلایل ناشناخته ماندن استان کرمان است.

وی با تاکید براینکه صنعت گردشگری از صنایع ارزآور کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: با توسعه صنعت گردشگری می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات کشور به ویژه در حوزه اشتغال را مرتفع کرد.

The post appeared first on .

کرمان میزبان فعالان گردشگری 12 کشور جهان

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان از میزبانی این استان از فعالان گردشگری 12 کشور جهان خبر داد.

ایسنا: “مسعود دهقانی” با اشاره به اینکه به دعوت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان 40 نفر از فعالان گردشگری و مدیران تورهای گردشگری 12 کشور جهان به استان کرمان سفر می‌کنند، اظهار کرد: تمامی میهمانان از تاریخ اوایل آذرماه سال جاری به مدت دو روز از بیشتر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان کرمان بازدید می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیشتر مدعوین از کشورهای آمریکای شمالی و اروپا شامل آلمان، هلند، فرانسه، اتریش، مکزیک، روسیه ، برزیل و غیره هستند، افزود: بدون شک با حضور فعالان گردشگری کشورهای مختلف جهان در استان کرمان و آشنایی با آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری این خطه زمینه برای ورود گردشگران خارجی بیشتری فراهم می‌شود.

دهقانی با تاکید بر اینکه در پایان سفر دو روزه مدیران تورهای 12 کشور جهان به استان کرمان نشست های تخصصی برگزار می شود، عنوان کرد: در این نشست ها مدیران استان کرمان و مدیران تورهای گردشگری کشورهای اروپایی و امریکای شمالی به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود با هدف افزایش سطح تعاملات فی مابین خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه استان کرمان دارای 7000 اثر تاریخی شناخته شده، 7000 اثر ثبت ملی و هفت اثر ثبت جهانی است، خاطرنشان کرد: باید با همکاری بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری، زمینه برای حضور گردشگران خارجی از نقاط مختلف جهان فراهم گردد.

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر استان کرمان سهم چندانی از گردشگران خارجی بسیاری از کشورهای دنیا ندارد، تصریح کرد: نبود تبلیغات مناسب و عدم حضور مستمر در نمایشگاه‌های بی‌ المللی گردشگری در سطح جهان از دلایل ناشناخته ماندن استان کرمان است.

وی با تاکید براینکه صنعت گردشگری از صنایع ارزآور کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: با توسعه صنعت گردشگری می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات کشور به ویژه در حوزه اشتغال را مرتفع کرد.

The post appeared first on .

کرمان میزبان فعالان گردشگری 12 کشور جهان