کاوه رضایی و پرسپولیس نصف شب به بن بست رسیدند!

کاوه رضایی و پرسپولیس نصف شب به بن بست رسیدند!

سرانجام پرسپولیسی ها حاضر نشدند شروط کاوه رضایی را بپذیرند و این انتقال به نظر می رسد به نقطه صفر رسیده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ درحالی که تا قبل از ساعات…

کاوه رضایی و پرسپولیس نصف شب به بن بست رسیدند!

سرانجام پرسپولیسی ها حاضر نشدند شروط کاوه رضایی را بپذیرند و این انتقال به نظر می رسد به نقطه صفر رسیده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ درحالی که تا قبل از ساعات…

کاوه رضایی و پرسپولیس نصف شب به بن بست رسیدند!

خبر جدید