کاوه رضایی تمرین استقلال را به هم ریخت

کاوه رضایی تمرین استقلال را به هم ریخت

کاوه رضایی مهاجم استقلال در حالی که روز گذشته پس از چند روز غیبت در تمرین استقلال حاضر شده بود در اقدامی عجیب امروز دوباره در تمرین آبی پوشان شرکت نکرد.
به گزارش خبرورزشی، مهاجم آبی پوشان روز گذشته پس از ۳ روز غیبت در تمرین…

کاوه رضایی تمرین استقلال را به هم ریخت

کاوه رضایی مهاجم استقلال در حالی که روز گذشته پس از چند روز غیبت در تمرین استقلال حاضر شده بود در اقدامی عجیب امروز دوباره در تمرین آبی پوشان شرکت نکرد.
به گزارش خبرورزشی، مهاجم آبی پوشان روز گذشته پس از ۳ روز غیبت در تمرین…

کاوه رضایی تمرین استقلال را به هم ریخت