کاهش سهم رهن در اجاره مسکن بزرگ‌متراژ

کاهش سهم رهن در اجاره مسکن بزرگ‌متراژ

فایل‌های معرفی شده به بازار اجاره واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در شهر تهران با کاهش سهم مبلغ رهن در مقابل افزایش سهم اجاره ماهانه روبه‌رو شده است.
دنیای اقتصاد: طی روزهای اخیر اغلب فایل‌های…

کاهش سهم رهن در اجاره مسکن بزرگ‌متراژ

فایل‌های معرفی شده به بازار اجاره واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در شهر تهران با کاهش سهم مبلغ رهن در مقابل افزایش سهم اجاره ماهانه روبه‌رو شده است.
دنیای اقتصاد: طی روزهای اخیر اغلب فایل‌های…

کاهش سهم رهن در اجاره مسکن بزرگ‌متراژ