کابوس مصدومیت در جام جهانی استقلالی‌ها را رها نمی‌کند

کابوس مصدومیت در جام جهانی استقلالی‌ها را رها نمی‌کند

مصدومیت روزبه چشمی باعث شد این بازیکن ارزشمند و مؤدب، جام جهانی را از دست بدهد.
خبرورزشی: اتفاقی بسیار تلخ که حالا دیگر چاره‌ای جز این که با آن کنار بیاییم، نداریم و کارلوس کی روش باید مهره‌ای دیگر را جانشین یکی از…

کابوس مصدومیت در جام جهانی استقلالی‌ها را رها نمی‌کند

مصدومیت روزبه چشمی باعث شد این بازیکن ارزشمند و مؤدب، جام جهانی را از دست بدهد.
خبرورزشی: اتفاقی بسیار تلخ که حالا دیگر چاره‌ای جز این که با آن کنار بیاییم، نداریم و کارلوس کی روش باید مهره‌ای دیگر را جانشین یکی از…

کابوس مصدومیت در جام جهانی استقلالی‌ها را رها نمی‌کند