چین چه کار کرد که صنعت گردشگری اش به رشد اقتصادی پایدار رسید؟ /تصاویر

چین چه کار کرد که صنعت گردشگری اش به رشد اقتصادی پایدار رسید؟ /تصاویر

توریست ها با هدف بازدید از بازمانده های تاریخی و زیبایی های طبیعت سفر می کنند اما ایجاد امکانات تفریحی جدید هم در این عصر مدرن برای جذب توریست ها بسیار مهم است.

به گزارش در سالهای اخیر ،صنعت گردشگری چین به دلیل رشد اقتصادی پایدار ،پیگیری بیشتر سیاست های اصلاحاتی اقتصادی چین شاهد پیشرفت بی سابقه بوده است.

آمار گردشگری در چین و اهداف مورد انتظار در سال 2018:

گردشگری درون مرزی : 142 میلیون سفر که 1.4 درصد نسبت به 2017 افزایش داشته است.

گردشگری برون مرزی :134 میلیون سفر که 4.5 درصد نسبت به 2017 افزایش یافته است.

گردشگر داخلی : 5.5 میلیارد سفر که 10.8 درصد نسبت به 2017 افزایش یافته است.

در آمد کل چین در سال 2018 : 5.98 ترلیون یوان چین که 13 درصد نسبت به 2017 افزایش یافته است.

چین علاوه بر جاذبه های طبیعی و تاریخی در سال اخیر در افتتاح جاذبه های توریستی جدید سرمایه گذاری کرده و البته بسیار هم مورد توجه قرار گرفته است.

احداث پل های شیشه ای ،آسمان خراشها ، نوآوری در گردشگری غذایی ، ساخت هتل های متعدد و … از جمله برنامه های چین برای گسترش صنعت گردشگری این سرزمین کهن بوده است.

در ادامه تصاویری از نقاط توریستی چین را مشاهده می کنید:

The post appeared first on .

چین چه کار کرد که صنعت گردشگری اش به رشد اقتصادی پایدار رسید؟ /تصاویر

توریست ها با هدف بازدید از بازمانده های تاریخی و زیبایی های طبیعت سفر می کنند اما ایجاد امکانات تفریحی جدید هم در این عصر مدرن برای جذب توریست ها بسیار مهم است.

به گزارش در سالهای اخیر ،صنعت گردشگری چین به دلیل رشد اقتصادی پایدار ،پیگیری بیشتر سیاست های اصلاحاتی اقتصادی چین شاهد پیشرفت بی سابقه بوده است.

آمار گردشگری در چین و اهداف مورد انتظار در سال 2018:

گردشگری درون مرزی : 142 میلیون سفر که 1.4 درصد نسبت به 2017 افزایش داشته است.

گردشگری برون مرزی :134 میلیون سفر که 4.5 درصد نسبت به 2017 افزایش یافته است.

گردشگر داخلی : 5.5 میلیارد سفر که 10.8 درصد نسبت به 2017 افزایش یافته است.

در آمد کل چین در سال 2018 : 5.98 ترلیون یوان چین که 13 درصد نسبت به 2017 افزایش یافته است.

چین علاوه بر جاذبه های طبیعی و تاریخی در سال اخیر در افتتاح جاذبه های توریستی جدید سرمایه گذاری کرده و البته بسیار هم مورد توجه قرار گرفته است.

احداث پل های شیشه ای ،آسمان خراشها ، نوآوری در گردشگری غذایی ، ساخت هتل های متعدد و … از جمله برنامه های چین برای گسترش صنعت گردشگری این سرزمین کهن بوده است.

در ادامه تصاویری از نقاط توریستی چین را مشاهده می کنید:

The post appeared first on .

چین چه کار کرد که صنعت گردشگری اش به رشد اقتصادی پایدار رسید؟ /تصاویر