چینی ها موتور پرنده ساختند/عکس

چینی ها موتور پرنده ساختند/عکس

توریسم آنلاین: سوار شدن بر موتور پرنده که تا 8 متر ارتفاع بالا می رود و دست ساخته یک مرد چینی به نام «ژائو دلی» است.

چینی ها موتور پرنده ساختند/عکس

توریسم آنلاین: سوار شدن بر موتور پرنده که تا 8 متر ارتفاع بالا می رود و دست ساخته یک مرد چینی به نام «ژائو دلی» است.

چینی ها موتور پرنده ساختند/عکس