چه کسی به السدی‌ها اطلاعات غلط داده تا از پرسپولیس شکایت کنند؟

چه کسی به السدی‌ها اطلاعات غلط داده تا از پرسپولیس شکایت کنند؟

ادعای پوچ مسئولان السد قطعا به جایی نخواهد رسید.

خبرآنلاین؛ باشگاه السد قطر که به خاطر حذف از آسیا شدیدا ضربه خورده، قصد دارد به خاطر حضور امید عالیشاه در ترکیب قرمزها به کنفدراسیون شکایت کند. ظاهرا یک نفر از ایران به آنها اطلاعات اشتباه داده است.

این باشگاه دچار اشتباهی اساسی درباره کمال شده است. آنها تصور می کنند کمال قراردادش را فسخ و به تراکتورسازی رفت. طبیعتا اگر او این کار را می کرد، به خاطر محرومیت پرسپولیس نمی توانست قراردادی جدیدی ببندد. در واقع امید با پرسپولیس قرارداد داشت که به تراکتور رفت تا دوران سربازی خود را بگذراند و مسئولان السد درباره او دچار یک اشتباه بزرگ شده اند. به همین خاطر قطعا تلاش های باشگاه قطری به جایی نخواهد رسید. روزنامه خبرورزشی هم امروز گزارشی درباره این ادعای پوچ السدی ها منتشر کرد.

The post appeared first on .

چه کسی به السدی‌ها اطلاعات غلط داده تا از پرسپولیس شکایت کنند؟

ادعای پوچ مسئولان السد قطعا به جایی نخواهد رسید.

خبرآنلاین؛ باشگاه السد قطر که به خاطر حذف از آسیا شدیدا ضربه خورده، قصد دارد به خاطر حضور امید عالیشاه در ترکیب قرمزها به کنفدراسیون شکایت کند. ظاهرا یک نفر از ایران به آنها اطلاعات اشتباه داده است.

این باشگاه دچار اشتباهی اساسی درباره کمال شده است. آنها تصور می کنند کمال قراردادش را فسخ و به تراکتورسازی رفت. طبیعتا اگر او این کار را می کرد، به خاطر محرومیت پرسپولیس نمی توانست قراردادی جدیدی ببندد. در واقع امید با پرسپولیس قرارداد داشت که به تراکتور رفت تا دوران سربازی خود را بگذراند و مسئولان السد درباره او دچار یک اشتباه بزرگ شده اند. به همین خاطر قطعا تلاش های باشگاه قطری به جایی نخواهد رسید. روزنامه خبرورزشی هم امروز گزارشی درباره این ادعای پوچ السدی ها منتشر کرد.

The post appeared first on .

چه کسی به السدی‌ها اطلاعات غلط داده تا از پرسپولیس شکایت کنند؟