چهره‌های سرشناسی که اجازه همکاری با یکدیگر را ندارند/تصاویر

چهره‌های سرشناسی که اجازه همکاری با یکدیگر را ندارند/تصاویر

در دنیای هالیوود هنرمندان بزرگی هستند که همانند سنگ و شیشه عمل می‌کنند و هرگز نباید در کنار یکدیگر برای ساخت فیلم همکاری کنند. این هنرپیشه‌ها سوابق اختلاف‌های مختلفی را دارند و تهیه‌کنندگان هالیوودی ترجیح می‌دهند در یک فیلم آن‌ها را کنار یکدیگر قرار ندهند.

چهره‌های سرشناسی که اجازه همکاری با یکدیگر را ندارند/تصاویر

در دنیای هالیوود هنرمندان بزرگی هستند که همانند سنگ و شیشه عمل می‌کنند و هرگز نباید در کنار یکدیگر برای ساخت فیلم همکاری کنند. این هنرپیشه‌ها سوابق اختلاف‌های مختلفی را دارند و تهیه‌کنندگان هالیوودی ترجیح می‌دهند در یک فیلم آن‌ها را کنار یکدیگر قرار ندهند.

چهره‌های سرشناسی که اجازه همکاری با یکدیگر را ندارند/تصاویر