پیش بینی آب و هوای کشور در ۳ روز آینده

پیش بینی آب و هوای کشور در ۳ روز آینده

سازمان هواشناسی کشور با اعلام پیش بینی آب و هوای کشور طی سه روز آینده از احتمال بارش باران در مناطقی از استان هرمزگان خبر داد.
تسنیم: امین‌‌حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: امروز و فردا در برخی مناطق…

پیش بینی آب و هوای کشور در ۳ روز آینده

سازمان هواشناسی کشور با اعلام پیش بینی آب و هوای کشور طی سه روز آینده از احتمال بارش باران در مناطقی از استان هرمزگان خبر داد.
تسنیم: امین‌‌حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: امروز و فردا در برخی مناطق…

پیش بینی آب و هوای کشور در ۳ روز آینده