پروازهای هفتگی ایران و عراق به ۱۲۰ پرواز افزایش می‌یابد

پروازهای هفتگی ایران و عراق به ۱۲۰ پرواز افزایش می‌یابد

با امضای یادداشت تفاهم توسعه همکاری‌ سازمان‌های هواپیمایی کشوری ایران و عراق، پروازهای برنامه‌ای از ۹۱ پرواز در هفته به ۱۲۰ پرواز هفتگی افزایش می‌یابد.

خبرگزاری مهر: در این یادداشت تفاهم علاوه بر افزایش پروازهای برنامه ای از ۹۱ پرواز به ۱۲۰ پرواز هفتگی بین دو کشور، موضوعاتی نظیر تعامل و همکاری در حوزه های آموزش، ایمنی پرواز، ممیزی های مستمر ایکائو و ناوبری هوایی مورد توافق و تفاهم طرفین قرار گرفت.

این یادداشت تفاهم توسط مرتضی دهقان معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان و علی خلیل ابراهیم رییس سازمان هواپیمایی کشوری عراق به امضا رسید.

همچنین در جریان سفر هیت سازمان هواپیمایی کشوری دو سند تبادل ترافیک هوایی بین دو کشور و همکاری در زمینه جستجو و نجات با همتای عراقی امضاء شد و از نحوه خدمات رسانی به پروازها و مسافران ایرانی در فرودگاه نجف بازدید و با مسئولین فرودگاه مذکور مذاکراتی در خصوص افزایش سطح خدمات صورت گرفت.

گفتنی است، در این سفر مسعود نیکبخت مدیرکل کنترل ترافیک هوایی کشور، محمد سعید شرفی مدیرکل نظارت برعملیات هوانوردی، مراد اسماعیلی مدیرکل حقوقی و اموربین الملل و سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی حضور داشتند.

The post appeared first on .

پروازهای هفتگی ایران و عراق به ۱۲۰ پرواز افزایش می‌یابد

با امضای یادداشت تفاهم توسعه همکاری‌ سازمان‌های هواپیمایی کشوری ایران و عراق، پروازهای برنامه‌ای از ۹۱ پرواز در هفته به ۱۲۰ پرواز هفتگی افزایش می‌یابد.

خبرگزاری مهر: در این یادداشت تفاهم علاوه بر افزایش پروازهای برنامه ای از ۹۱ پرواز به ۱۲۰ پرواز هفتگی بین دو کشور، موضوعاتی نظیر تعامل و همکاری در حوزه های آموزش، ایمنی پرواز، ممیزی های مستمر ایکائو و ناوبری هوایی مورد توافق و تفاهم طرفین قرار گرفت.

این یادداشت تفاهم توسط مرتضی دهقان معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان و علی خلیل ابراهیم رییس سازمان هواپیمایی کشوری عراق به امضا رسید.

همچنین در جریان سفر هیت سازمان هواپیمایی کشوری دو سند تبادل ترافیک هوایی بین دو کشور و همکاری در زمینه جستجو و نجات با همتای عراقی امضاء شد و از نحوه خدمات رسانی به پروازها و مسافران ایرانی در فرودگاه نجف بازدید و با مسئولین فرودگاه مذکور مذاکراتی در خصوص افزایش سطح خدمات صورت گرفت.

گفتنی است، در این سفر مسعود نیکبخت مدیرکل کنترل ترافیک هوایی کشور، محمد سعید شرفی مدیرکل نظارت برعملیات هوانوردی، مراد اسماعیلی مدیرکل حقوقی و اموربین الملل و سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی حضور داشتند.

The post appeared first on .

پروازهای هفتگی ایران و عراق به ۱۲۰ پرواز افزایش می‌یابد