«پرنس هری» خواستار تست HIV شد/تصاویر

«پرنس هری» خواستار تست HIV شد/تصاویر

شاهزاده هری، با تشویق مردم به انجام این تست مانند تست پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوآنزا، هفته آزمایش HIV را نامگذاری و برجسته کرد، به گونه ای که پرنس هری، تقاضای تست HIV داد تا ضمن اینکه این کار را امری کاملا طبیعی و در دسترس جلوه دهد، هفته جهانی تست HIV را نیز در بین عموم مردم تبلیغ و ترویج کند.

تابناک با تو: پرنس هری، خواستار تست HIV شد تا این آزمایش به عنوان امری کاملا طبیعی قلمداد شود.

شاهزاده هری، با تشویق مردم به انجام این تست مانند تست پیشگیری از و آنفلوآنزا، هفته آزمایش HIV را نامگذاری و برجسته کرد، به گونه ای که پرنس هری، تقاضای تست HIV داد تا ضمن اینکه این کار را امری کاملا طبیعی و در دسترس جلوه دهد، هفته جهانی تست HIV را نیز در بین عموم مردم تبلیغ و ترویج کند.

شاهزاده هری گفت: مردم نباید از انجام چنین آزمایشی شرمنده یا خجالت زده شوند. آنها باید این آزمایش را همچون دیگر آزمایش هایی که موجب حفظ آنها از خطر گسترش این ویروس در میان آنها می شود، بدانند.

در ویدیویی که از شاهزاده هری منتشر شده است، وی ضمن انجام آزمایش HIV اشاره کرد: تست HIV باید چیزی باشد که ما به آن افتخار کنیم، نه چیزی که موجب شرمندگی یا خجالت زدگی ما شود. همانطور که شما در سال از بیماری ها و ویروس هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا پیشگیری می کنید، می توانید از طریق تست اچ آی وی نیز از سلامت خود با خبر شوید.

هری می گوید: کاهش 28 درصدی تشخیص های جدید HIV در دو سال گذشته، ارزش جشن گرفتن را دارد؛ اما این به معنای آرامش مطلق و آسایش خاطر ما از این مسأله نیست.او ضمن پوشیدن یک روبان قرمز در همبستگی با همه افرادی که مبتلا به ویروس ایدز هستند، گفت: «ما به ویروس نقص ایمنی بدن انسان پایان نخواهیم داد، مگر اینکه این آزمایش کاملا طبیعی و قابل دسترس برای همه باشد».

«ایان گرین»، مدیر اجرایی Trustنیز گفت: ما بسیار امیدواریم با حمایت مداوم پرنس هری برای مقابله با آلودگی HIV و نرمال سازی آزمایش ها، موفق ترین هفته آزمون ملی HIV را بیش از آنچه انتظار داشتیم پیش روی داشته باشیم.

وی افزود: این یک هدف بلندپروازانه است، اما ما فرصتی واقعی برای رساندن آمار عفونت HIV به عدد صفر در انگلستان را داریم.

The post appeared first on .

«پرنس هری» خواستار تست HIV شد/تصاویر

شاهزاده هری، با تشویق مردم به انجام این تست مانند تست پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوآنزا، هفته آزمایش HIV را نامگذاری و برجسته کرد، به گونه ای که پرنس هری، تقاضای تست HIV داد تا ضمن اینکه این کار را امری کاملا طبیعی و در دسترس جلوه دهد، هفته جهانی تست HIV را نیز در بین عموم مردم تبلیغ و ترویج کند.

تابناک با تو: پرنس هری، خواستار تست HIV شد تا این آزمایش به عنوان امری کاملا طبیعی قلمداد شود.

شاهزاده هری، با تشویق مردم به انجام این تست مانند تست پیشگیری از و آنفلوآنزا، هفته آزمایش HIV را نامگذاری و برجسته کرد، به گونه ای که پرنس هری، تقاضای تست HIV داد تا ضمن اینکه این کار را امری کاملا طبیعی و در دسترس جلوه دهد، هفته جهانی تست HIV را نیز در بین عموم مردم تبلیغ و ترویج کند.

شاهزاده هری گفت: مردم نباید از انجام چنین آزمایشی شرمنده یا خجالت زده شوند. آنها باید این آزمایش را همچون دیگر آزمایش هایی که موجب حفظ آنها از خطر گسترش این ویروس در میان آنها می شود، بدانند.

در ویدیویی که از شاهزاده هری منتشر شده است، وی ضمن انجام آزمایش HIV اشاره کرد: تست HIV باید چیزی باشد که ما به آن افتخار کنیم، نه چیزی که موجب شرمندگی یا خجالت زدگی ما شود. همانطور که شما در سال از بیماری ها و ویروس هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا پیشگیری می کنید، می توانید از طریق تست اچ آی وی نیز از سلامت خود با خبر شوید.

هری می گوید: کاهش 28 درصدی تشخیص های جدید HIV در دو سال گذشته، ارزش جشن گرفتن را دارد؛ اما این به معنای آرامش مطلق و آسایش خاطر ما از این مسأله نیست.او ضمن پوشیدن یک روبان قرمز در همبستگی با همه افرادی که مبتلا به ویروس ایدز هستند، گفت: «ما به ویروس نقص ایمنی بدن انسان پایان نخواهیم داد، مگر اینکه این آزمایش کاملا طبیعی و قابل دسترس برای همه باشد».

«ایان گرین»، مدیر اجرایی Trustنیز گفت: ما بسیار امیدواریم با حمایت مداوم پرنس هری برای مقابله با آلودگی HIV و نرمال سازی آزمایش ها، موفق ترین هفته آزمون ملی HIV را بیش از آنچه انتظار داشتیم پیش روی داشته باشیم.

وی افزود: این یک هدف بلندپروازانه است، اما ما فرصتی واقعی برای رساندن آمار عفونت HIV به عدد صفر در انگلستان را داریم.

The post appeared first on .

«پرنس هری» خواستار تست HIV شد/تصاویر