پرسپولیسی‌ها اوکی دادند: کاوه فردا پرسپولیسی می‌شود

پرسپولیسی‌ها اوکی دادند: کاوه فردا پرسپولیسی می‌شود

مسئولان پرسپولیس شرط کاوه رضایی برای دادن نقدی پیش پرداخت را پذیرفته‌اند و احتمالا فردا، قرارداد نهایی بسته خواهد شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از آی اسپورت – نرفتن کاوه رضایی به دفتر…

پرسپولیسی‌ها اوکی دادند: کاوه فردا پرسپولیسی می‌شود

مسئولان پرسپولیس شرط کاوه رضایی برای دادن نقدی پیش پرداخت را پذیرفته‌اند و احتمالا فردا، قرارداد نهایی بسته خواهد شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از آی اسپورت – نرفتن کاوه رضایی به دفتر…

پرسپولیسی‌ها اوکی دادند: کاوه فردا پرسپولیسی می‌شود

دانلود سریال و آهنگ