ویژه ترین عکس از بازی تراکتور-ماشین سازی

ویژه ترین عکس از بازی تراکتور-ماشین سازی

مسعود شجاعی، کاپیتان تیم تراکتورسازی پس از باز کردن دروازه تیم ماشین سازی جای خالی مهدی محمدیان-دروازه بان تیمشان که بر اثر تصادف رانندگی در جمع سرخ پوشان حضور نداشت- را با حرکت شایسته ستایش خود پر کرد.

ویژه ترین عکس از بازی تراکتور-ماشین سازی

مسعود شجاعی، کاپیتان تیم تراکتورسازی پس از باز کردن دروازه تیم ماشین سازی جای خالی مهدی محمدیان-دروازه بان تیمشان که بر اثر تصادف رانندگی در جمع سرخ پوشان حضور نداشت- را با حرکت شایسته ستایش خود پر کرد.

ویژه ترین عکس از بازی تراکتور-ماشین سازی