ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) مبارک باد

ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) مبارک باد

ولادت حضرت رسول اکرم (ص)و روز اخلاق و مهرورزی ،ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) موسس مذهب جعفری مبارکباد.

The post appeared first on .

ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) مبارک باد

ولادت حضرت رسول اکرم (ص)و روز اخلاق و مهرورزی ،ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) موسس مذهب جعفری مبارکباد.

The post appeared first on .

ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) مبارک باد