وقتی اول آذر نماد اصفهان شد

وقتی اول آذر نماد اصفهان شد

یک اصفهان شناس و استاد دانشگاه گفت: شهر اصفهان با آثاربی نظیر، دانشمندان و پیشینه خود می درخشد و روز اصفهان به عنوان نماد شهر اهمیت بالایی دارد.

ایسنا :محمد حسین ریاحی با بیان اینکه روز اصفهان به عنوان نماد شهر اصفهان مورد توجه است، اظهار کرد: ملل متمدن باستان مانند رومیان و یونانیان برای شهرهای خود یک روز طالع را به عنوان طالع شهر انتخاب می‌کردند، آنان صور فلکی را از زمین می دیدند و بر فراز ابنیه تاریخی خود ثبت می‌کردند. طالع شهر اصفهان نیز برج قوس است که بر سر در بازار قیصریه اصفهان نقش بسته است.

وی افزود: هنگام انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت صفویان این طالع بر سردر بازار قیصریه اصفهان نقش بست.

این اصفهان شناس با اشاره به شعری در رابطه با روز اصفهان ادامه داد: پیرامون روز اصفهان شعری وجود دارد که می گوید “طالع سعدصفاهان آذر است شاخص نقشش صنایع سرای قیصر است.”

ریاحی تصریح کرد: با توجه به سفرنامه های افرادی مانند شاردن که در دوره شاه عباس دوم و شاه سلطان حسین به اصفهان سفر کردند می توان گفت در آثاری مانند قلعه طبره اصفهان که در دوره دیلمیان یا آل بویه ساخته شده است چنین نقش هایی وجود دارد.

وی افزود: از دوره دیلمیان و آل بویه برج قوس نماد شهر اصفهان است. این برج نیم تنه مردی با پوشش متداول دوران صفوی است که دم و دهان اژدها به سمت پشت است و دهان اژدها آماج تیرهای تیرانداز می شود.

ریاحی خاطرنشان کرد: هنگامی که در قدیم دیواره‌های شهر نصب می‌شدند، امنیت شهر نیز تضمین شده و در هر ماهی که دیواره ها نصب می شدند آن ماه به عنوان طالع هر شهر انتخاب می شد. شهرهای دیگر ایران مانند تبریز و قزوین نیز نمادهای نجومی دارند.

این پژوهشگر تاریخ و فرهنگ اصفهان با بیان اینکه بسیاری از نهادهای فرهنگی شهر اصفهان از گذشته تا کنون به روز اصفهان اهمیت می دهند، تاکید کرد: برخی اوایل اردیبهشت ماه را به دلیل به اوج رسیدن زیبایی اصفهان به عنوان هفته اصفهان در نظر می گیرند، اما عده‌ای دیگر آذر ماه را به دلایل تاریخی روز اصفهان می‌دانند.

ریاحی اظهار کرد: شهر اصفهان با آثار، دانشمندان و پیشینه خود می درخشد و روز اصفهان به عنوان نماد شهر اهمیت دارد. فرهنگ سازی برای آشنایی مردم با آثار، دانشمندان و پیشینه این شهر بسیار مهم است. هنگامی که جز به جز تاریخ اصفهان به نسل جوان و فرهنگ دوستان شناسانده شود این امر می تواند کمک قابل توجه به شناخت روز اصفهان کند.

این اصفهان شناس و استاد دانشگاه اصفهان افزود: باید برای فرهنگ و تاریخ شهر اصفهان و ایران سرمایه گذاری شود و جهت اعتلای آنها به مسائلی که امروز وجود دارد مانند زاینده رود توجه و باید از این پیشینه تاریخی حمایت شود.

ریاحی تصریح کرد: در تقویم روزی به نام روز اصفهان قرار داده شده است که اهمیت شهر اصفهان را را نشان می دهد. باید از روز اصفهان که به عنوان نماد تاریخ این شهر محسوب می شود پاسداری شود.

وی افزود: گاهی اوقات اطلاعات اندک در مورد اصفهان، آثار ،کتاب‌ها و دانشمندان شهر وجود دارد بنابراین باید اطلاعات کافی در این موارد به وجود بیاید. باید با فرهنگ سازی و آموزش از سمت رسانه ها اهمیت به روز اصفهان نشان داده شود.

این پژوهشگر تاریخ و فرهنگ اصفهان در ارتباط با بنیانگذاران روز اصفهان، خاطرنشان کرد: با توجه به سفرنامه هایی که وجود دارد این روز به دوران آل بویه برمی‌گردد، اما تاریخ اصفهان یک تاریخ گسترده است و نماد قوس در دوران صفویه بر سردرد بازار قیصریه دیده می شود.

ریاحی اظهار کرد: شخصیت های مختلف در ارتباط با نماد های شهر اصفهان در دوران معاصر تلاش کردند که می توان به مرحوم لطف الله هنر فر، مرحوم بهشتیان و مهدوی اشاره کرد.

The post appeared first on .

وقتی اول آذر نماد اصفهان شد

یک اصفهان شناس و استاد دانشگاه گفت: شهر اصفهان با آثاربی نظیر، دانشمندان و پیشینه خود می درخشد و روز اصفهان به عنوان نماد شهر اهمیت بالایی دارد.

ایسنا :محمد حسین ریاحی با بیان اینکه روز اصفهان به عنوان نماد شهر اصفهان مورد توجه است، اظهار کرد: ملل متمدن باستان مانند رومیان و یونانیان برای شهرهای خود یک روز طالع را به عنوان طالع شهر انتخاب می‌کردند، آنان صور فلکی را از زمین می دیدند و بر فراز ابنیه تاریخی خود ثبت می‌کردند. طالع شهر اصفهان نیز برج قوس است که بر سر در بازار قیصریه اصفهان نقش بسته است.

وی افزود: هنگام انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت صفویان این طالع بر سردر بازار قیصریه اصفهان نقش بست.

این اصفهان شناس با اشاره به شعری در رابطه با روز اصفهان ادامه داد: پیرامون روز اصفهان شعری وجود دارد که می گوید “طالع سعدصفاهان آذر است شاخص نقشش صنایع سرای قیصر است.”

ریاحی تصریح کرد: با توجه به سفرنامه های افرادی مانند شاردن که در دوره شاه عباس دوم و شاه سلطان حسین به اصفهان سفر کردند می توان گفت در آثاری مانند قلعه طبره اصفهان که در دوره دیلمیان یا آل بویه ساخته شده است چنین نقش هایی وجود دارد.

وی افزود: از دوره دیلمیان و آل بویه برج قوس نماد شهر اصفهان است. این برج نیم تنه مردی با پوشش متداول دوران صفوی است که دم و دهان اژدها به سمت پشت است و دهان اژدها آماج تیرهای تیرانداز می شود.

ریاحی خاطرنشان کرد: هنگامی که در قدیم دیواره‌های شهر نصب می‌شدند، امنیت شهر نیز تضمین شده و در هر ماهی که دیواره ها نصب می شدند آن ماه به عنوان طالع هر شهر انتخاب می شد. شهرهای دیگر ایران مانند تبریز و قزوین نیز نمادهای نجومی دارند.

این پژوهشگر تاریخ و فرهنگ اصفهان با بیان اینکه بسیاری از نهادهای فرهنگی شهر اصفهان از گذشته تا کنون به روز اصفهان اهمیت می دهند، تاکید کرد: برخی اوایل اردیبهشت ماه را به دلیل به اوج رسیدن زیبایی اصفهان به عنوان هفته اصفهان در نظر می گیرند، اما عده‌ای دیگر آذر ماه را به دلایل تاریخی روز اصفهان می‌دانند.

ریاحی اظهار کرد: شهر اصفهان با آثار، دانشمندان و پیشینه خود می درخشد و روز اصفهان به عنوان نماد شهر اهمیت دارد. فرهنگ سازی برای آشنایی مردم با آثار، دانشمندان و پیشینه این شهر بسیار مهم است. هنگامی که جز به جز تاریخ اصفهان به نسل جوان و فرهنگ دوستان شناسانده شود این امر می تواند کمک قابل توجه به شناخت روز اصفهان کند.

این اصفهان شناس و استاد دانشگاه اصفهان افزود: باید برای فرهنگ و تاریخ شهر اصفهان و ایران سرمایه گذاری شود و جهت اعتلای آنها به مسائلی که امروز وجود دارد مانند زاینده رود توجه و باید از این پیشینه تاریخی حمایت شود.

ریاحی تصریح کرد: در تقویم روزی به نام روز اصفهان قرار داده شده است که اهمیت شهر اصفهان را را نشان می دهد. باید از روز اصفهان که به عنوان نماد تاریخ این شهر محسوب می شود پاسداری شود.

وی افزود: گاهی اوقات اطلاعات اندک در مورد اصفهان، آثار ،کتاب‌ها و دانشمندان شهر وجود دارد بنابراین باید اطلاعات کافی در این موارد به وجود بیاید. باید با فرهنگ سازی و آموزش از سمت رسانه ها اهمیت به روز اصفهان نشان داده شود.

این پژوهشگر تاریخ و فرهنگ اصفهان در ارتباط با بنیانگذاران روز اصفهان، خاطرنشان کرد: با توجه به سفرنامه هایی که وجود دارد این روز به دوران آل بویه برمی‌گردد، اما تاریخ اصفهان یک تاریخ گسترده است و نماد قوس در دوران صفویه بر سردرد بازار قیصریه دیده می شود.

ریاحی اظهار کرد: شخصیت های مختلف در ارتباط با نماد های شهر اصفهان در دوران معاصر تلاش کردند که می توان به مرحوم لطف الله هنر فر، مرحوم بهشتیان و مهدوی اشاره کرد.

The post appeared first on .

وقتی اول آذر نماد اصفهان شد