وزیر راه و شهرسازی: ترمینال سلام به زودی بهره برداری می‌شود

وزیر راه و شهرسازی: ترمینال سلام به زودی بهره برداری می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ترمینال سلام فرودگاه امام در مرحله نهایی قرار دارد به زودی بهره برداری می‌شود.
 مهر: عباس آخوندی در مراسم معرفی ایده های برتر ترمینال ایرانشهر فرودگاه امام خمینی گفت: امروز شروع یک…

وزیر راه و شهرسازی: ترمینال سلام به زودی بهره برداری می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ترمینال سلام فرودگاه امام در مرحله نهایی قرار دارد به زودی بهره برداری می‌شود.
 مهر: عباس آخوندی در مراسم معرفی ایده های برتر ترمینال ایرانشهر فرودگاه امام خمینی گفت: امروز شروع یک…

وزیر راه و شهرسازی: ترمینال سلام به زودی بهره برداری می‌شود