ورود جیمی جامپ مقابل پرسپولیس برای کاشیما دردسرساز می شود ؛ منتظر شکایت پرسپولیس باشیم؟

ورود جیمی جامپ مقابل پرسپولیس برای کاشیما دردسرساز می شود ؛ منتظر شکایت پرسپولیس باشیم؟

ورود جیمی جامپ به داخل زمین اتفاق عجیبی در دنیای فوتبال نیست و در اوایل نیمه اول بازی پرسپولیس-کاشیما این اتفاق رخ داد.

پارس فوتبال:ورود جیمی جامپ به داخل زمین اتفاق عجیبی در دنیای فوتبال نیست و در اوایل نیمه اول بازی پرسپولیس – کاشیما این اتفاق رخ داد.

ماجرا اما به این سادگی نبود و بعدها مشخص شد که این موضوع با اهداف سیاسی انجام شده است.

جیمی جامپ توانست همراه با پرچمی در دست از یک در ورودی ورزشگاه کاشیما ساکر عبور کند و بدون ممانعت ماموران وارد زمین چمن شود و سرانجام پس از طی مسافتی توسط برخی نیروهای امنیتی از زمین خارج شود. این فرد با پرچمی خاص و با اهداف سیاسی وارد زمین شده بود.

آنچه این اتفاق را قابل تامل کرد بررسی فیلم ورود او به زمین بود. بررسی فیلم ورود این جیمی جامپ نشان می دهد که ظاهرا این اقدام از پیش تعیین شده بود.

در قسمتی از ویدیو مشخص می شودکه یکی از نیرو های امنیتی ورزشگاه در را بازکرد و بدون رعایت مقررات و الزامات به این شخص اجازه ورود به زمین داد. همچنین ۲ نیروی امنیتی دیگر هم که ورود این فرد را می‌دیدند نیز نسبت به ورود او بی تفاوت بودند.

آیا میزبان عامدانه اجازه ورود این فرد به داخل زمین را داده است.

این موضوع در یکی دو روز اخیر بازتاب گسترده‌ای در فضای رسمی و غیررسمی داشته است.

رسانه‌های ایران به این نکته تاکید دارند طبق قوانین فیفا مسئولان برگزاری دیدار باید از هرگونه تنش و درگیری سیاسی در طول دیدار ها جلوگیری کنند. از آنجا که حضور این جیمی جامپ با اهداف سیاسی بوده فیفا در این شرایط می تواند باشگاه و میزبان خاطی را جریمه کند.

گروهی از هواداران پرسپولیس در یکی دو روز اخیر از مسوولان باشگاه خواستند تا از باشگاه کاشیما شکایت کند.

باشگاه پرسپولیس هم واکنشی غیر رسمی به این موضوع داشته است.

حسین خبیری، مشاور مدیرعامل پرسپولیس در صفحه شخصی خود در پاسخ به سوال چند کاربر تائید کرد که پرسپولیس از این بابت از باشگاه ژاپنی شکایت خواهد کرد.

خبیری البته در توضیحی کوتاه عنوان کرده این موضوع تاثیری در نتیجه ندارد.

به هر حال اگر قرار باشد این شکایت به جایی برسد در نهایت یک جریمه نقدی برای کاشیما در نظر گرفته خواهد شد.

The post appeared first on .

ورود جیمی جامپ مقابل پرسپولیس برای کاشیما دردسرساز می شود ؛ منتظر شکایت پرسپولیس باشیم؟

ورود جیمی جامپ به داخل زمین اتفاق عجیبی در دنیای فوتبال نیست و در اوایل نیمه اول بازی پرسپولیس-کاشیما این اتفاق رخ داد.

پارس فوتبال:ورود جیمی جامپ به داخل زمین اتفاق عجیبی در دنیای فوتبال نیست و در اوایل نیمه اول بازی پرسپولیس – کاشیما این اتفاق رخ داد.

ماجرا اما به این سادگی نبود و بعدها مشخص شد که این موضوع با اهداف سیاسی انجام شده است.

جیمی جامپ توانست همراه با پرچمی در دست از یک در ورودی ورزشگاه کاشیما ساکر عبور کند و بدون ممانعت ماموران وارد زمین چمن شود و سرانجام پس از طی مسافتی توسط برخی نیروهای امنیتی از زمین خارج شود. این فرد با پرچمی خاص و با اهداف سیاسی وارد زمین شده بود.

آنچه این اتفاق را قابل تامل کرد بررسی فیلم ورود او به زمین بود. بررسی فیلم ورود این جیمی جامپ نشان می دهد که ظاهرا این اقدام از پیش تعیین شده بود.

در قسمتی از ویدیو مشخص می شودکه یکی از نیرو های امنیتی ورزشگاه در را بازکرد و بدون رعایت مقررات و الزامات به این شخص اجازه ورود به زمین داد. همچنین ۲ نیروی امنیتی دیگر هم که ورود این فرد را می‌دیدند نیز نسبت به ورود او بی تفاوت بودند.

آیا میزبان عامدانه اجازه ورود این فرد به داخل زمین را داده است.

این موضوع در یکی دو روز اخیر بازتاب گسترده‌ای در فضای رسمی و غیررسمی داشته است.

رسانه‌های ایران به این نکته تاکید دارند طبق قوانین فیفا مسئولان برگزاری دیدار باید از هرگونه تنش و درگیری سیاسی در طول دیدار ها جلوگیری کنند. از آنجا که حضور این جیمی جامپ با اهداف سیاسی بوده فیفا در این شرایط می تواند باشگاه و میزبان خاطی را جریمه کند.

گروهی از هواداران پرسپولیس در یکی دو روز اخیر از مسوولان باشگاه خواستند تا از باشگاه کاشیما شکایت کند.

باشگاه پرسپولیس هم واکنشی غیر رسمی به این موضوع داشته است.

حسین خبیری، مشاور مدیرعامل پرسپولیس در صفحه شخصی خود در پاسخ به سوال چند کاربر تائید کرد که پرسپولیس از این بابت از باشگاه ژاپنی شکایت خواهد کرد.

خبیری البته در توضیحی کوتاه عنوان کرده این موضوع تاثیری در نتیجه ندارد.

به هر حال اگر قرار باشد این شکایت به جایی برسد در نهایت یک جریمه نقدی برای کاشیما در نظر گرفته خواهد شد.

The post appeared first on .

ورود جیمی جامپ مقابل پرسپولیس برای کاشیما دردسرساز می شود ؛ منتظر شکایت پرسپولیس باشیم؟