واکنش نسرین مقانلو به سانسور تصویرش /عکس

واکنش نسرین مقانلو به سانسور تصویرش /عکس

نسرین مقانلو در واکنش به سانسور تصویرش در شهر مشهد، تاکید کرد که به عنوان یک هنرمند این مسایل برایش اهمیت ندارد زیرا که معتقد است که در قلب مردم جای دارد.

واکنش نسرین مقانلو به سانسور تصویرش /عکس

نسرین مقانلو در واکنش به سانسور تصویرش در شهر مشهد، تاکید کرد که به عنوان یک هنرمند این مسایل برایش اهمیت ندارد زیرا که معتقد است که در قلب مردم جای دارد.

واکنش نسرین مقانلو به سانسور تصویرش /عکس