وام ۱۰۰میلیونی به ایده برگزیده جشنواره مشارکت ملی گردشگری اعطا می شود

وام ۱۰۰میلیونی به ایده برگزیده جشنواره مشارکت ملی گردشگری اعطا می شود

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از اعطای وام ۱۰۰ میلیون با کارمزد ۴ درصد به برگزیده بخش ایده جشنواره مشارکت ملی گردشگری خبر داد.

وام ۱۰۰میلیونی به ایده برگزیده جشنواره مشارکت ملی گردشگری اعطا می شود

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از اعطای وام ۱۰۰ میلیون با کارمزد ۴ درصد به برگزیده بخش ایده جشنواره مشارکت ملی گردشگری خبر داد.

وام ۱۰۰میلیونی به ایده برگزیده جشنواره مشارکت ملی گردشگری اعطا می شود

بک لینک قوی

ganool review