هوای كشور بارانی شد +جدول

هوای كشور بارانی شد +جدول

با گذر امواج تراز مياني از روي كشور ،در روزهاي يكشنبه و دوشنبه در مناطق غرب، استانهاي واقع در دامنه هاي زاگرس مركزي ، دامنه هاي شمالي و جنوبي البرز، برخي نقاط شمال غرب،شمال شرق و شرق به ويژه در ساعات بعد از ظهر رگبار باران،رعدوبرق و وزش باد شديد موقت پيش بيني مي…

هوای كشور بارانی شد +جدول

با گذر امواج تراز مياني از روي كشور ،در روزهاي يكشنبه و دوشنبه در مناطق غرب، استانهاي واقع در دامنه هاي زاگرس مركزي ، دامنه هاي شمالي و جنوبي البرز، برخي نقاط شمال غرب،شمال شرق و شرق به ويژه در ساعات بعد از ظهر رگبار باران،رعدوبرق و وزش باد شديد موقت پيش بيني مي…

هوای كشور بارانی شد +جدول

خرید بک لینک

خرم خبر