هنرنمایی ابر و کوه در حوالی شیراز/عکس

هنرنمایی ابر و کوه در حوالی شیراز/عکس

کوه گَدوان از رشته کوه های زاگرس در داریون شیراز قرار دارد.

به گزارش این تصاویر مربوط به آخرین روز آبان ماه 97 در نزدیکی است.

عکس از:روح الله قربانی/توریسم آنلاین

The post appeared first on .

هنرنمایی ابر و کوه در حوالی شیراز/عکس

کوه گَدوان از رشته کوه های زاگرس در داریون شیراز قرار دارد.

به گزارش این تصاویر مربوط به آخرین روز آبان ماه 97 در نزدیکی است.

عکس از:روح الله قربانی/توریسم آنلاین

The post appeared first on .

هنرنمایی ابر و کوه در حوالی شیراز/عکس