همه درآمد موزه ها و سایت های تاریخی از سال 97 به خودشان می رسد

همه درآمد موزه ها و سایت های تاریخی از سال 97 به خودشان می رسد

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بر اساس مصوبه ای در سازمان برنامه و بودجه، از سال 97، صد در صد درآمد موزه ها، سایت ها و محوطه های تاریخی به خودشان می رسد.

همه درآمد موزه ها و سایت های تاریخی از سال 97 به خودشان می رسد

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بر اساس مصوبه ای در سازمان برنامه و بودجه، از سال 97، صد در صد درآمد موزه ها، سایت ها و محوطه های تاریخی به خودشان می رسد.

همه درآمد موزه ها و سایت های تاریخی از سال 97 به خودشان می رسد