نماینده تبریز: تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه به توسعه صنعت گردشگری کمک می‌کند

نماینده تبریز: تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه به توسعه صنعت گردشگری کمک می‌کند

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: «ما به‌دنبال توسعه صنعت گردشگری هستیم و در این خصوص باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت گیرد.»
میراث‌آریا: زهرا ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس…

نماینده تبریز: تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه به توسعه صنعت گردشگری کمک می‌کند

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: «ما به‌دنبال توسعه صنعت گردشگری هستیم و در این خصوص باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت گیرد.»
میراث‌آریا: زهرا ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس…

نماینده تبریز: تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه به توسعه صنعت گردشگری کمک می‌کند