نمایشگاه‌های صنایع دستی را 100 درصد رایگان برگزار نکنید

نمایشگاه‌های صنایع دستی را 100 درصد رایگان برگزار نکنید

مدیرکل صادرات صنایع دستی در جمع معاونان استان‌ها از راه‌اندازی انجمن سایت‌های فروش الکترونیک، تلاش برای معافیت مالیاتی فروشگاه‌های دارای نشان اعتماد، ایجاد شهرک سوغات زیارتی و تصمیم‌هایی که برای بازارچه‌های نوروزی ۹۶ در نظر گرفته شده است، سخن گفت.

نمایشگاه‌های صنایع دستی را 100 درصد رایگان برگزار نکنید

مدیرکل صادرات صنایع دستی در جمع معاونان استان‌ها از راه‌اندازی انجمن سایت‌های فروش الکترونیک، تلاش برای معافیت مالیاتی فروشگاه‌های دارای نشان اعتماد، ایجاد شهرک سوغات زیارتی و تصمیم‌هایی که برای بازارچه‌های نوروزی ۹۶ در نظر گرفته شده است، سخن گفت.

نمایشگاه‌های صنایع دستی را 100 درصد رایگان برگزار نکنید