نقش ویژه این بازیکن در تیم محمد تقوی

نقش ویژه این بازیکن در تیم محمد تقوی

مسعود شجاعی کاپیتان تراکتورسازی وظیفه مهمی در تیم تراکتورسازی برعهده دارد.

ورزش سه:تقوی…

نقش ویژه این بازیکن در تیم محمد تقوی

مسعود شجاعی کاپیتان تراکتورسازی وظیفه مهمی در تیم تراکتورسازی برعهده دارد.

ورزش سه:تقوی…

نقش ویژه این بازیکن در تیم محمد تقوی