نرخ فروش آپارتمان‌ در منطقه ۱۴ تهران چقدر تمام می‌شود؟

نرخ فروش آپارتمان‌ در منطقه ۱۴ تهران چقدر تمام می‌شود؟

یک واحد آپارتمان ۵۸ متری واقع در اتوبان محلاتی، میدان غیاثی با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان: لیست آپارتمان‌های موجود جهت خرید در منطقه ۱۴ تهران به شرح زیر است:

نرخ فروش آپارتمان‌ در منطقه ۱۴ تهران چقدر تمام می‌شود؟

یک واحد آپارتمان ۵۸ متری واقع در اتوبان محلاتی، میدان غیاثی با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان: لیست آپارتمان‌های موجود جهت خرید در منطقه ۱۴ تهران به شرح زیر است:

نرخ فروش آپارتمان‌ در منطقه ۱۴ تهران چقدر تمام می‌شود؟