نرخ طبیعت‌گردی به وقت پاییز

نرخ طبیعت‌گردی به وقت پاییز

 ورود به نیمه دوم سال اغلب با پایان‌یافتن فصل سفر برای ایرانی‌ها همراه است، اما عده‌ای هم پاییز را بهترین فصل سفر می‌دانند.

از آنجا که ایران برای هر فصل و آب‌وهوایی مقصدی دارد که می‌تواند سفری خاطره‌انگیز را برای مسافران رقم بزند، در این ستون چند مقصد گردشگری را به شما معرفی می‌کنیم که اگرچه پاییز فصل خاص سفر به همه آنها نیست اما سفر پاییزی به این شهرها حال‌وهوا و آرامشی دارد که احتمالاً مسافران تابستان نتوانستند تجربه کنند! در ادامه نرخ چند تور پاییزه به شهرهای گردشگری کشور را از نظر بگذرانید:
■ ■ ■
تنگه شیرز تا دره خزینه
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/2 روزه/ قیمت: 395,000 تومان
منطقه مورد بازدید: لرستان
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، یک شب اقامتگاه بوم‌گردی
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای
دارای فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، یک وعده شام، 2 وعده ناهار، تیم سرپرستی، بیمه مسئولیت مدنی، ورودیه‌ها
■ ■ ■
باران‌کوه تا شیرآباد
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/2 روزه/ قیمت: 445,000 تومان
منطقه مورد بازدید: گلستان
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، یک شب اقامتگاه بوم‌گردی
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای
دارای فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، یک وعده ناهار،
یک وعده شام، تیم سرپرستی، بیمه مسئولیت مدنی
■ ■ ■
عشین تا ریگ‌جن
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/2 روزه/ قیمت: 480,000 تومان
منطقه مورد بازدید: اصفهان
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، 2 شب سوئیت
میزان فعالیت: پیاده‌روی‌های کوتاه‌مدت روزانه
(بین یک تا ۳ ساعت) در مسیرهای دارای شیب نسبتاً کم و دامنه‌گردی با فعالیت‌های جسمانی و ورزشی کم
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، 2 وعده ناهار، یک وعده شام، 2 میان‌وعده، تیم سرپرستی، بیمه
مسئولیت مدنی، ورودیه‌ها
■ ■ ■
جنگل جهان‌نما
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/2 روزه/ قیمت: 450,000 تومان
منطقه مورد بازدید: اصفهان
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، یک شب کلبه روستایی
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای
دارای فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، 2 وعده ناهار، یک وعده شام، 2 میان‌وعده، تیم سرپرستی، بیمه
مسئولیت مدنی، ورودیه‌ها
■ ■ ■
آبشار آهکی
تاریخ اجرای تور: 16 آبان 1397
مدت اقامت: 2 روزه/ قیمت: 395,000 تومان
منطقه مورد بازدید: مازندران
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، یک شب کلبه روستایی
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای
دارای فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، 2 وعده ناهار، یک وعده شام، 2 میان‌وعده، تیم سرپرستی، بیمه مسئولیت مدنی
■ ■ ■
ارسباران تا کندوان
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/3 روزه/ قیمت: 650,000 تومان
منطقه مورد بازدید: آذربایجان شرقی
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، 2 شب سوئیت
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای دارای
فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 3 وعده صبحانه، 2 وعده ناهار، یک وعده شام، 3 میان‌وعده، تیم سرپرستی، بیمه
مسئولیت مدنی، ورودیه‌ها

The post appeared first on .

نرخ طبیعت‌گردی به وقت پاییز

 ورود به نیمه دوم سال اغلب با پایان‌یافتن فصل سفر برای ایرانی‌ها همراه است، اما عده‌ای هم پاییز را بهترین فصل سفر می‌دانند.

از آنجا که ایران برای هر فصل و آب‌وهوایی مقصدی دارد که می‌تواند سفری خاطره‌انگیز را برای مسافران رقم بزند، در این ستون چند مقصد گردشگری را به شما معرفی می‌کنیم که اگرچه پاییز فصل خاص سفر به همه آنها نیست اما سفر پاییزی به این شهرها حال‌وهوا و آرامشی دارد که احتمالاً مسافران تابستان نتوانستند تجربه کنند! در ادامه نرخ چند تور پاییزه به شهرهای گردشگری کشور را از نظر بگذرانید:
■ ■ ■
تنگه شیرز تا دره خزینه
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/2 روزه/ قیمت: 395,000 تومان
منطقه مورد بازدید: لرستان
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، یک شب اقامتگاه بوم‌گردی
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای
دارای فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، یک وعده شام، 2 وعده ناهار، تیم سرپرستی، بیمه مسئولیت مدنی، ورودیه‌ها
■ ■ ■
باران‌کوه تا شیرآباد
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/2 روزه/ قیمت: 445,000 تومان
منطقه مورد بازدید: گلستان
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، یک شب اقامتگاه بوم‌گردی
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای
دارای فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، یک وعده ناهار،
یک وعده شام، تیم سرپرستی، بیمه مسئولیت مدنی
■ ■ ■
عشین تا ریگ‌جن
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/2 روزه/ قیمت: 480,000 تومان
منطقه مورد بازدید: اصفهان
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، 2 شب سوئیت
میزان فعالیت: پیاده‌روی‌های کوتاه‌مدت روزانه
(بین یک تا ۳ ساعت) در مسیرهای دارای شیب نسبتاً کم و دامنه‌گردی با فعالیت‌های جسمانی و ورزشی کم
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، 2 وعده ناهار، یک وعده شام، 2 میان‌وعده، تیم سرپرستی، بیمه
مسئولیت مدنی، ورودیه‌ها
■ ■ ■
جنگل جهان‌نما
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/2 روزه/ قیمت: 450,000 تومان
منطقه مورد بازدید: اصفهان
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، یک شب کلبه روستایی
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای
دارای فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، 2 وعده ناهار، یک وعده شام، 2 میان‌وعده، تیم سرپرستی، بیمه
مسئولیت مدنی، ورودیه‌ها
■ ■ ■
آبشار آهکی
تاریخ اجرای تور: 16 آبان 1397
مدت اقامت: 2 روزه/ قیمت: 395,000 تومان
منطقه مورد بازدید: مازندران
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، یک شب کلبه روستایی
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای
دارای فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 2 وعده صبحانه، 2 وعده ناهار، یک وعده شام، 2 میان‌وعده، تیم سرپرستی، بیمه مسئولیت مدنی
■ ■ ■
ارسباران تا کندوان
تاریخ اجرای تور: 15 آبان 1397
مدت اقامت: 5/3 روزه/ قیمت: 650,000 تومان
منطقه مورد بازدید: آذربایجان شرقی
اقامت: یک شب وسیله نقلیه، 2 شب سوئیت
میزان فعالیت: پیاده‌روی و کوه‌پیمایی نه‌چندان طولانی روزانه (بین ۳ تا ۵ ساعت) در مسیرهای دارای
فراز و نشیب متوسط
خدمات تور: 3 وعده صبحانه، 2 وعده ناهار، یک وعده شام، 3 میان‌وعده، تیم سرپرستی، بیمه
مسئولیت مدنی، ورودیه‌ها

The post appeared first on .

نرخ طبیعت‌گردی به وقت پاییز